Overheidskredieten voor wetenschap en innovatie

 • Overheidsbudget voor wetenschap en innovatie lag in 2021 op 3 miljard euro

  Het totale Vlaamse overheidsbudget voor wetenschap en innovatie lag bij de begrotingsopmaak van 2021 op 3,0 miljard euro. Dat bedrag nam met 151 miljoen euro toe ten opzichte van 2020. Dat komt overeen met een toename van 5,3%. Tussen 2009 en 2021 nam het budget voor wetenschap en innovatie toe met 70%.

 • Gros van overheidskredieten gaat naar onderzoek en ontwikkeling

  Het grootste deel van de overheidskredieten voor wetenschap en innovatie gaat naar ‘onderzoek en ontwikkeling (O&O)’. In 2021 ging het om 2 miljard. De tweede grootste post is ‘onderwijs en vorming’ (880 miljoen euro). De post ‘wetenschappelijke en technologische dienstverlening’ is veel kleiner (140 miljoen euro). 

 • Aandelen 'gericht onderzoek' en 'niet-gericht onderzoek' bijna gelijk

  Sinds 2002 is het aandeel ‘gericht onderzoek’ in het totale overheidsbudget voor wetenschap en innovatie telkens groter dan het aandeel ‘niet-gericht onderzoek’. Gericht onderzoek streeft een economisch of maatschappelijk doel na. Niet-gericht onderzoek wordt gedreven door wetenschappelijke ambitie en nieuwsgierigheid. 
  In 2010 lag het aandeel van gericht onderzoek op 59%. In 2015 en 2016 daalde het aandeel tot ongeveer 50%. In de jaren daarna nam het aandeel gericht onderzoek opnieuw toe tot 55% in 2018 en 58% in 2019. In 2020 groeien beide aandelen weer naar elkaar toe. In 2021 was het aandeel gericht onderzoek (51%) bijna gelijk aan het aandeel niet-gericht onderzoek (49%). 

 • Vlaanderen scoort hoger dan het Europese gemiddelde

  Het Vlaams Gewest doet het op het vlak van O&O-overheidskredieten beter dan gemiddeld in vergelijking met EU-landen waarvoor gegevens beschikbaar zijn. In 2019 lag het Vlaamse cijfer (0,80% van het bbp) boven het gemiddelde van de Europese Unie (0,63%). Duitsland was koploper (0,98%). In Ierland lag het aandeel met 0,23% het laagst. 

Bronnen

Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI): Speurgids

Definities

Het Horizontaal Begrotingsprogramma Wetenschaps- en Innovatiebeleid is het wetenschaps- en innovatiebeleid gefinancierd door de volledige Vlaamse overheid. Het gaat om administratieve data uit het Horizontaal Programma Wetenschapsbeleid van de Vlaamse begroting.
Gericht onderzoek: onderzoek dat een economisch of maatschappelijk doel nastreeft. Niet-gericht onderzoek: onderzoek dat gedreven wordt door wetenschappelijke ambitie en nieuwsgierigheid.

Publicatiedatum

16 juli 2021

Volgende update

juli 2022

Meer cijfers

Contact

Vorige versies