Overheidskredieten voor wetenschap en innovatie

 • Overheidsbudget voor wetenschap en innovatie in 2020 opnieuw bijna 2,9 miljard euro

   

  Het totale Vlaamse overheidsbudget voor wetenschap en innovatie bedroeg bij de begrotingsopmaak van 2020 bijna 2,9 miljard euro. Dat bedrag ligt ongeveer op hetzelfde niveau als in 2019. Er werd de laatste jaren sterk geïnvesteerd in wetenschap en innovatie met vooral in 2019 een sterke toename.

 • Gros van overheidskredieten gaat naar onderzoek en ontwikkeling

  Het grootste deel van de overheidskredieten voor wetenschap en innovatie gaat naar ‘onderzoek en ontwikkeling (O&O)’. In 2020 gaat het om 1,85 miljard. Dat bedrag nam tot 2019 duidelijk toe. De tweede grootste post is ‘onderwijs en vorming’ (0,88 miljard euro). De post ‘wetenschappelijke en technologische dienstverlening’ is beduidend kleiner (0,13 miljard euro).

 • Aandelen 'gericht onderzoek' en 'niet-gericht onderzoek' convergeren

  Vanaf 2002 is het aandeel ‘gericht onderzoek’ in het totale overheidsbudget voor wetenschap en innovatie groter dan het aandeel ‘niet-gericht onderzoek’. Gericht onderzoek streeft een economisch of maatschappelijk doel na. Niet-gericht onderzoek wordt gedreven door wetenschappelijke ambitie en nieuwsgierigheid. 
  In 2010 lag het aandeel van gericht onderzoek op 59%. In 2015 en 2016 daalde het aandeel tot ongeveer 50%. In de jaren daarna nam het aandeel gericht onderzoek opnieuw toe tot 55% in 2018 en 58% in 2019. In 2020 zien we beide aandelen weer naar elkaar toegroeien en daalde het aandeel gericht onderzoek tot 55% in 2020.

 • Vlaanderen scoort hoger dan het Europese gemiddelde

   

  In een vergelijking met de landen van de Europese Unie waarvoor gegevens beschikbaar zijn doet Vlaanderen het op het vlak van O&O-overheidskredieten beter dan gemiddeld. In 2018 lag het Vlaamse cijfer (0,71% van het bbp) boven het gemiddelde van de Europese Unie (0,62%). Duitsland is koploper, gevolgd door Denemarken. Ierland doet het met 0,24% het minst goed.

   

Bronnen

Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI): Speurgids

Definities

Het Horizontaal Begrotingsprogramma Wetenschaps- en Innovatiebeleid is het wetenschaps- en innovatiebeleid gefinancierd door de volledige Vlaamse overheid. Het gaat om administratieve data uit het Horizontaal Programma Wetenschapsbeleid van de Vlaamse begroting.
Gericht onderzoek: onderzoek dat een economisch of maatschappelijk doel nastreeft. Niet-gericht onderzoek: onderzoek dat gedreven wordt door wetenschappelijke ambitie en nieuwsgierigheid.

Publicatiedatum

4 augustus 2020

Volgende update

mei 2021

Meer cijfers

Contact

Vorige versies