Pers en media

Als journalist kunt u bij Statistiek Vlaanderen terecht voor actuele en betrouwbare statistieken over Vlaanderen.

Op onze website vindt u meer dan 250 cijferreeksen over de mensen die wonen, werken en leven in Vlaanderen, over de Vlaamse economie en omgeving en over de plaats van Vlaanderen in de wereld. De statistieken worden doorlopend geüpdatet en op een toegankelijke manier voorgesteld voor het brede publiek, met doorverwijzing naar de brongegevens voor de meer gespecialiseerde gebruiker.

Persberichten

23 september 2021

Statistiek Vlaanderen start samenwerking met KU Leuven rond het gebruik van data science voor nieuwe en betere statistieken over Vlaanderen (Pdf - 172 kB)

12 augustus 2021

34.000 kinderen veranderden in 2019 van wonend bij paar naar wonend bij alleenstaande ouder, 21.000 kinderen maakten omgekeerde beweging (Pdf - 183 kB)

27 mei 2021

3de rapport over COVID-19-bevraging van Statistiek Vlaanderen - Resultaten over wonen, mobiliteit, kinderwens, onderwijs, digitalisering en aanpak van de crisis (Pdf - 219 kB)

18 mei 2021

Grote impact van coronacrisis op arbeidssituatie en inkomen - 33% werkenden minder tevreden over werksituatie, 18% van bevolking moet rondkomen met lager gezinsinkomen (Pdf - 229 kB)

11 mei 2021

Geringere bevolkingsgroei, vergrijzing zet zich verder - Vlaamse gemeentelijke demografische vooruitzichten 2021-2040 (Pdf - 196 kB)

29 april 2021

Grote impact van coronacrisis op mentaal welzijn en levenstevredenheid van de Vlamingen - Jongeren vaakst minder gelukkig, neerslachtiger en eenzamer dan voor corona (Pdf - 211 kB)

25 februari 2021

1 op 3 verlaat ouderlijk huis om alleen te gaan wonen - Rapport over het verlaten van en terugkeren naar het ouderlijke huis (Pdf - 181 kB)

28 januari 2021

Vrouwen hoger geschoold dan mannen, maar seksesegregatie in onderwijs en arbeidsmarkt blijft - Aandeel werkende en economisch zelfstandige vrouwen neemt toe (Pdf - 181 kB)

26 januari 2021

Statistiek Vlaanderen lanceert 2 nieuwe burgerbevragingen (Pdf - 177 kB)

18 december 2020

Een gewijzigd profiel van alleenwonenden - Rapport over verschuivingen bij alleenwonenden in Vlaams Gewest in 30 jaar (Pdf - 181 kB)

27 november 2020

Van gehuwd naar ongehuwd partnerschap en ouderschap - Rapport over verschuivingen in leefvormen in Vlaams Gewest in 30 jaar (Pdf - 181 kB)

22 oktober 2020

Vruchtbaarheid in België tijdens afgelopen decennium gedaald met 15% - Daling grootst bij moeders met Belgische nationaliteit en hoogopgeleide moeders (Pdf - 177 kB)

13 december 2019

Statistiek Vlaanderen en Nederlandse CSB organiseren studiedag ‘Data science for better decisions’ (Pdf - 173 kB)

3 december 2019

Meerderheid Vlamingen wil 2 kinderen - Gerealiseerd kindertal ligt wel iets lager dan gewenst kindertal (Pdf 177 kB)

30 oktober 2019

Migraties tussen de gewesten van België al 20 jaar in stijgende lijn (Pdf - 154 kB)

9 juli 2019

Vlaamse bevolkingstoename vooral gevolg van immigratie uit buitenland en andere gewesten (Pdf - 195 kB)

25 juni 2019

1 op 10 Vlamingen loopt risico op armoede - 2% leeft in ernstige materiële deprivatie, 7% in huishouden met zeer lage werkintensiteit (Pdf - 178 kB)

3 juni 2019

7% van 18- tot 24-jarigen verlaat secundair onderwijs zonder diploma - Bijna 1 op 10 van 25- tot 64-jarigen volgt opleiding (Pdf - 176 kB)

6 mei 2019

4 op 10 Vlamingen hooggeschoold - Aandeel laaggeschoolden in Vlaams Gewest op 20 jaar tijd gehalveerd (Pdf - 167 kB)

30 april 2019

Bruto toegevoegde waarde Vlaams Gewest op 232 miljard euro - Totale Vlaamse werkgelegenheid gaat naar 2,8 miljoen personen (Pdf - 235 kB)

22 maart 2019

Drie op de vier Vlamingen zijn voorstander van lidmaatschap Europese Unie - Steun voor EU in Vlaanderen hoog in vergelijking met rest van Europa (Pdf - 141 kB)

26 februari 2019

Nieuws vaakst gevolgd via radio en tv, rol internet neemt sterk toe - Vertrouwen van Vlamingen in mediaberichtgeving daalt (Pdf - 455 kB)

19 februari 2019

Ruim helft van de Vlamingen is actief binnen een vereniging - Sportclubs zijn de meest populaire verenigingen in Vlaanderen (Pdf - 447 kB)

12 februari 2019

Vlaming meest tevreden over lokaal beleid, minst over Europees beleid - Vertrouwen in politie en leger laatste 10 jaar opvallend gestegen (Pdf - 447 kB)

5 februari 2019

Vlamingen zijn tevreden over het leven: 7,6 op 10 - En vertrouwen in elkaar neemt verder toe (Pdf - 453 kB)

20 december 2018

Statistiek Vlaanderen zet in op meer toegankelijke info - Nieuwe website bundelt 250 betrouwbare cijfers over Vlaanderen voor breed publiek (Pdf - 90 kB)

Publicatieagenda

In overeenstemming met de Europese praktijkcode voor statistieken, maakt Statistiek Vlaanderen vooraf de tijdstippen bekend waarop de updates van de Vlaamse openbare statistieken gepubliceerd worden. In de publicatieagenda vindt u per statistiek de voorziene publicatiedatum. De statistieken worden telkens om 10u in de voormiddag gepubliceerd.

Contact

Als vertegenwoordiger van de media kunt u contact opnemen met Statistiek Vlaanderen:

Of stel uw vraag via het contactformulier.

Camera