Personeelsleden universiteiten

 • Ruim 27.300 voltijdse eenheden aan het werk aan Vlaamse universiteiten

  Aan de Vlaamse universiteiten waren op 1 februari 2020 in totaal 27.347 voltijdse equivalenten (VTE) aan het werk. Dat zijn ruim 6.000 voltijdse jobs meer in vergelijking met 1 februari 2011. 

 • 67% van jobs voor onderzoekers

  Over alle Vlaamse universiteiten samen, vormen de onderzoekers de grootste groep (67%): in 2020 waren er  ruim 12.000 VTE extern gefinancierde doctorale en postdoctorale onderzoekers  (45%), bijna 4.000 VTE professoren en gastprofessoren (14%) en ruim 2.000 VTE assistenten (8%). Er waren daarnaast ook ruim 9.000 VTE aan de slag als administratieve en technische medewerkers (33%). 

 • 3 op 10 professoren zijn vrouwen

  In totaal waren in 2020 49% van de personeelsleden aan universiteiten vrouwen. Bij de professoren ligt dat aandeel wel duidelijk lager: 30% van de professoren en gastprofessoren is een vrouw. Ook bij de doctoraal en postdoctoraal onderzoekers waren er iets meer mannen (55%) dan vrouwen (45%). Daartegenover staat dat er meer vrouwen waren dan mannen bij de assistenten (53% vrouwen) en bij het administratief en technisch personeel (65% vrouwen). 

 • 1 op 3 personeelsleden universiteiten is jonger dan 30

  In totaal waren in 2020 34% van de personeelsleden aan universiteiten jonger dan 30 jaar. Bij de doctorale en postdoctorale onderzoekers loopt dat aandeel op tot 60%. Ook de assistenten zijn relatief jong: 43% is jonger dan 30 en 44% is tussen de 30 en de 50 jaar. 

  Het administratief en technisch personeel is wat ouder: 58% is tussen de 30 jaar en de 50 jaar en 31% is 50 jaar of ouder. De professoren hebben het oudste leeftijdsprofiel: 45% is ouder dan 50 jaar, 55% tussen de 30 jaar en 50 jaar.   

 • Ruim 1 op 3 personeelsleden universiteiten werkt deeltijds

  In totaal werkte in 2020 36% van de personeelsleden aan de Vlaamse universiteiten deeltijds. Bij de assistenten werkte meer dan de helft in een deeltijds regime (59%). Bij de professoren en gastprofessoren ging het om de helft. Bij het administratief en technisch personeel werkte bijna 6 op de 10 voltijds (58%). Het grootste aandeel voltijdse jobs was er bij de doctoraal en postdoctoraal onderzoekers: bij hen werkt 83% in een voltijds regime.   

Bronnen

Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR): Personeelsstatistieken

Definities

Assistenten: het assisterend academisch personeel (AAP) en het integratiekader onderwijzend personeel groep 2 (OP2 = assistent en doctor-assistent) en groep 1 (OP1 = praktijklector, hoofdpraktijklector, lector, hoofdlector). 

Onderzoekers: zowel de doctorale als de postdoctorale onderzoekers en zowel de bursalen als de onderzoekers met contracten van bepaalde of onbepaalde duur, gefinancierd buiten de werkingsuitkeringen. 

Professoren en gastprofessoren: het zelfstandig academisch personeel (ZAP) en het integratiekader onderwijzend personeel groep 3 (OP3 = docent, hoofddocent, hoogleraar en gewoon hoogleraar).

Publicatiedatum

10 december 2020

Volgende update

november 2021

Meer cijfers

Contact

Vorige versies