Personeelsleden universiteiten

 • Bijna 28.700 voltijdse equivalenten aan het werk aan Vlaamse universiteiten

  Aan de Vlaamse universiteiten waren op 1 februari 2021 in totaal 28.679 voltijdse equivalenten (VTE) aan het werk. Dat zijn ruim 7.600 voltijdse jobs meer dan op 1 februari 2011. 

 • 67% van jobs voor onderzoekers

  Ruim twee derde van de jobs in de universiteiten werden in 2021 uitgeoefend door onderzoekers (67%). Daarbij ging het om ruim 13.000 VTE extern gefinancierde doctorale en postdoctorale onderzoekers (46%), bijna 4.000 VTE professoren en gastprofessoren (13%) en ruim 2.000 VTE assistenten (8%). Er waren daarnaast ook bijna 9.500 VTE aan de slag als administratieve en technische medewerkers (33%). 

 • 3 op 10 professoren zijn vrouwen

  In totaal waren in 2021 49% van de personeelsleden aan universiteiten vrouwen. Bij de professoren ligt dat aandeel wel duidelijk lager: 31% van de professoren en gastprofessoren was in 2021 een vrouw. Ook bij de doctoraal en postdoctoraal onderzoekers waren er iets meer mannen (55%) dan vrouwen (45%). Daartegenover staat dat er meer vrouwen waren bij de assistenten (53%) en bij het administratief en technisch personeel (65%). 

 • 1 op 3 personeelsleden is jonger dan 30

  In totaal waren in 2021 35% van de personeelsleden aan de universiteiten jonger dan 30 jaar. Bij de doctorale en postdoctorale onderzoekers loopt dat aandeel op tot 59%. Ook de assistenten zijn relatief jong: 43% is jonger dan 30 jaar en 45% is tussen 30 en 50 jaar. 

  Het administratief en technisch personeel is wat ouder: 57% is tussen 30 jaar en 50 jaar en 31% is 50 jaar of ouder. De professoren hebben het oudste leeftijdsprofiel: 45% is ouder dan 50 jaar, 55% tussen 30 jaar en 50 jaar. 

 • Ruim 1 op 3 personeelsleden universiteiten werkt deeltijds

  In totaal werkte in 2021 36% van de personeelsleden aan de Vlaamse universiteiten deeltijds. Bij de assistenten werkte meer dan de helft in een deeltijds regime (59%). Bij de professoren en gastprofessoren ging het om de helft. Bij het administratief en technisch personeel werkten bijna 6 op de 10 voltijds (58%). Het grootste aandeel voltijdse jobs was er bij de doctoraal en postdoctoraal onderzoekers (82%).   

Bronnen

Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR): Personeelsstatistieken

Definities

Assistenten: het assisterend academisch personeel (AAP) en het integratiekader onderwijzend personeel groep 2 (OP2 = assistent en doctor-assistent) en groep 1 (OP1 = praktijklector, hoofdpraktijklector, lector, hoofdlector). 

Doctorale en postdoctorale onderzoekers: zowel de bursalen als de onderzoekers met contracten van bepaalde of onbepaalde duur, gefinancierd buiten de werkingsuitkeringen. 

Professoren en gastprofessoren: het zelfstandig academisch personeel (ZAP) en het integratiekader onderwijzend personeel groep 3 (OP3 = docent, hoofddocent, hoogleraar en gewoon hoogleraar).

Publicatiedatum

22 december 2021

Volgende update

december 2022

Meer cijfers

Contact

Vorige versies