Personeelsleden Vlaams onderwijs

  • Vlaams onderwijspersoneel goed voor 164.501 budgettair voltijdse equivalenten

    In het schooljaar 2019-2020 waren er 164.501 voltijdse equivalenten tewerkgesteld in het Vlaamse onderwijs. Het gaat om het aantal  budgettaire voltijdse equivalenten, dit wil zeggen betaald door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. Dat aantal is tussen de schooljaren 2010-2011 en 2019-2020 gestegen met iets meer dan 8.600. 

  • Ongeveer 60.000 voltijdse equivalenten in gewoon basisonderwijs en gewoon secundair onderwijs

    In het schooljaar 2019-2020 waren er iets meer dan 59.000 budgettair voltijdse equivalenten actief in het gewoon basisonderwijs en ruim 60.000 in het gewoon secundair onderwijs. In het buitengewoon basis- en secundair onderwijs gaat het telkens om ongeveer 9.000 voltijdse equivalenten. Samen is het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs goed voor bijna 84% van alle voltijdse equivalenten. 

  • Bijna 3 op 4 personeelsleden zijn vrouwen

    In het schooljaar 2019-2020 was 74% van alle budgettair voltijdse equivalenten in het Vlaams onderwijs een vrouw. Daarnaast was 74% van het onderwijspersoneel was vastbenoemd. 

Bronnen

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming: Statistisch Jaarboek van het Vlaams Onderwijs
 

Definities

Personeelsleden in budgettaire voltijdse equivalenten: het aantal voltijdse equivalenten die betaald worden door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. Het aantal voltijdse equivalenten wordt geteld als de som van alle deelopdrachten van alle personeelsleden (met inbegrip van de vervangingen van minder dan een jaar). In de personeelsstatistieken wordt enkel het personeel meegenomen dat ofwel rechtstreeks door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming wordt betaald, ofwel waarvan de lonen ten laste zijn van de werkingsenveloppe van het hoger onderwijs (met uitzondering van de gastprofessoren en de mandaatsvergoedingen in het hogescholenonderwijs).

Publicatiedatum

30 oktober 2020

Volgende update

oktober 2021

Meer cijfers

Contact

Vorige versies