Personeelsleden Vlaams onderwijs

  • Ruim 162.000 voltijdse equivalenten uitbetaald door Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming

    In het schooljaar 2018-2019 werden 162.389 voltijdse equivalenten uitbetaald door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. Het aantal budgettaire voltijdse equivalenten in het onderwijs is tussen de schooljaren 2010-2011 en 2018-2019 gestegen met iets meer dan 6.500.

  • Iets minder dan 60.000 voltijdse equivalenten in gewoon basisonderwijs en het gewoon secundair onderwijs

    In het schooljaar 2018-2019 waren er bijna 59.000 budgettaire voltijdse equivalenten in het gewoon basisonderwijs en bijna 60.000 in het gewoon secundair onderwijs. In het buitengewoon basis- en secundair onderwijs gaat het om ongeveer 8.900 en 8.700 voltijdse equivalenten. Samen is het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs goed voor bijna 84% van alle voltijdse equivalenten waarvoor een salaris wordt uitbetaald.

  • Bijna 3 op 4 personeelsleden is vrouw

    74% van alle personeelsleden in het Vlaams onderwijs, uitgedrukt in budgettair voltijdse equivalenten, was in schooljaar 2018-2019 een vrouw. 75% was vastbenoemd.

Bronnen

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming: Statistisch jaarboek van het Vlaams onderwijs
 

Definities

Personeelsleden in budgettaire voltijdse equivalenten: het betreft het aantal voltijdse equivalenten die betaald worden door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. Het aantal voltijdse equivalenten wordt geteld als de som van alle deelopdrachten van alle personeelsleden (met inbegrip van de vervangingen van minder dan een jaar). In de personeelsstatistieken wordt enkel het personeel geregistreerd dat ofwel rechtstreeks door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming wordt betaald, ofwel waarvan de lonen ten laste zijn van de werkingsenveloppe van het hoger onderwijs (met uitzondering van de gastprofessoren en de mandaatsvergoedingen in het hogescholenonderwijs).

Publicatiedatum

30 oktober 2019

Volgende update

oktober 2020

Meer cijfers

Contact

Vorige versies