Personen met handicap - rechtstreeks toegankelijke hulp

  • Bijna 28.000 personen met een handicap maken gebruik van rechtstreeks toegankelijke hulp

    Eind 2020 maakten 27.757 personen met een handicap gebruik van rechtstreeks toegankelijke hulp. Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) biedt beperkte, handicapspecifieke ondersteuning in de vorm van begeleiding, dagopvang of verblijf voor personen met een handicap die af en toe hulp nodig hebben. Voor rechtstreeks toegankelijke hulp hoeft geen aanvraag ingediend te worden bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) of de intersectorale toegangspoort. Dat kan rechtstreeks bij een zorgaanbieder. 

    Het aantal personen met een handicap met RTH is tussen 2018 en 2019 toegenomen met 6%. Tussen 2019 en 2020 is er sprake van een beperkte afname van 0,7%.

  • Meer mannen dan vrouwen maken gebruik van rechtstreeks toegankelijke hulp

    Bijna 2 op de 3 personen die gebruik maken van rechtstreeks toegankelijke hulp zijn mannen, ruim een derde zijn vrouwen. 

    Ongeveer evenveel minderjarigen als meerderjarigen maken gebruik van rechtstreeks toegankelijke hulp. Bij de minderjarigen zijn de 6- tot 11-jarigen de grootste groep, bij de meerderjarigen zijn dat de 18- tot 39-jarigen.

Bronnen

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap: Jaarverslag

Publicatiedatum

10 juni 2021

Volgende update

juni 2022

Meer cijfers

Contact

Vorige versies