Productie en gebruik elektriciteit

 • Sinds 2012 netto-invoer van elektriciteit

  In 2018 lag de elektriciteitsproductie in het Vlaamse Gewest op iets meer dan 41.700 gigawattuur (GWh). Net als in 2014 en 2015 betekende dit een forse daling als gevolg van het stilleggen van enkele kerncentrales.

  Het Vlaamse elektriciteitsgebruik schommelt al enige jaren rond de 55.000 GWh. In 2018 ging het om 55.800 GWh.

  Het gebruik ligt sinds 2012 hoger dan de productie in het Vlaamse Gewest. Daarom is er sprake van een netto-invoer van elektriciteit uit andere gewesten of het buitenland. Deze hoeveelheid kan sterk fluctueren van jaar tot jaar. In 2014, 2015 en 2018 lag de eigen productie het laagst en was het aandeel van de netto-invoer dus het grootst.

 • Klassieke brandstoffen en kernenergie belangrijkste productiebronnen

  Klassieke brandstoffen en kernenergie waren in 2018 de belangrijkste productiebronnen. Zij waren goed voor 57% en 30% van de totale Vlaamse elektriciteitsproductie. Wind, water en zon zorgden samen voor 13% van de productie.

  In vergelijking met 2017 is het aandeel van kernenergie gedaald (van 44% naar 30%). Dat van klassieke brandstoffen (van 47% naar 57%) en wind, water en zon (van 9% naar 13%) is telkens toegenomen.

Definities

Gigawattuur (GWh): een eenheid van elektrische energie van 1 miljard wattuur.

 

Publicatiedatum

30 januari 2020

Volgende update

februari 2021

Meer cijfers

Contact

Vorige versies