Productiviteit in de industrie

 • Arbeidsproductiviteit herstelt zich in industrie en in hele economie

  De arbeidsproductiviteit in de Vlaamse industrie kan voor 2021 geraamd worden op 119.700 euro. De arbeidsproductiviteit is de verhouding tussen de bruto toegevoegde waarde en de werkgelegenheid in de industrie of de hoeveelheid bruto toegevoegde waarde die een werkende in de industrie produceert. De arbeidsproductiviteit bevindt zich in de industrie op een structureel hoger niveau dan in de hele economie. 

  De arbeidsproductiviteit nam onafgebroken toe tussen 2010 en 2019. Maar in 2020 viel de arbeidsproductiviteit terug. Dat kwam door het uitbreken van de COVID-19-crisis die een terugval van de activiteit veroorzaakte. Dat werd vooral opgevangen door minder gepresteerde uren, eerder dan door een daling van de werkgelegenheid. 

  De herneming van de economische activiteit in 2021 zorgt ook voor een groei van de arbeidsproductiviteit. In de industrie gaat het om een groei van 9,2%, in de hele economie om een groei van 6,3%. 

 • Vlaamse arbeidsproductiviteit hoger dan EU-gemiddelde

  De arbeidsproductiviteit in de industrie ligt het hoogst in het Vlaamse Gewest (111.300 euro in 2018). Dan volgen het Waalse Gewest (105.200 euro) en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (94.700 euro). Dat laatste is opmerkelijk, want de totale Brusselse arbeidsproductiviteit voor de hele economie ligt op een hoger niveau dan de Vlaamse of de Waalse. 

  Het EU27-gemiddelde komt op 67.300 euro. Van onze buurlanden doet enkel Nederland het beter dan het Vlaamse Gewest (116.200 euro). 

Bronnen

Instituut voor de Nationale Rekeningen: Regionale rekeningen 
Eurostat: National Accounts – detailed breakdowns

Definities

Arbeidsproductiviteit: een maat voor de efficiëntie van de ingezette arbeid. Het geeft de verhouding weer tussen de bruto toegevoegde waarde en de werkgelegenheid in een sector of in een land of regio. 
Bruto toegevoegde waarde: het verschil tussen de marktwaarde van de goederen en diensten die in 1 jaar zijn geproduceerd en de marktwaarde van de in het productieproces verbruikte goederen en diensten, in 1 jaar.
Werkgelegenheid: het totaal aantal personen (loontrekkenden en zelfstandigen) aan het werk in een land of regio.
Industrie: de sector industrie omvat de winning van delfstoffen en de verwerkende nijverheid, maar niet de petroleumraffinage.

Publicatiedatum

4 augustus 2021

Volgende update

augustus 2022

Meer cijfers

Contact

Vorige versies