Prognose van de schoolbevolking

 • 1.160.000 schoolkinderen verwacht tegen 2027

  Begin 2017 zijn er 1.097.000 kinderen en jongeren van 2,5 tot 17 jaar oud. In 2027 verwachten de Vlaamse Gemeentelijke demografische vooruitzichten 1.160.000 kinderen en jongeren in het Vlaamse Gewest. Dat zijn er 6% meer dan in 2017.

  In 2017 waren er 249.000 kleuters (2,5- tot en met 5-jarigen) in Vlaanderen. In 2027 zullen er bijna 12.000 kleuters meer zijn dan in 2017, een toename met 5%. De evolutie in aantallen kleuters is schommelend: dalend tot 2020, nadien stijgend.

  Het aantal kinderen op lagere schoolleeftijd (6- tot en met 11-jarigen) bedroeg 438.000 in 2017. In 2020 piekt hun aantal tot 446.000, dat is een toename met 2% ten opzichte van 2017. Nadien zal hun aantal weer dalen tot 441.000. 

  Het aantal leerlingen in het secundair onderwijs (12- tot en met 17-jarigen) kent de komende 10 jaar een sterke en continue groei. In 2017 waren zij met 409.000, in 2027 zullen zij met ruim 458.000 zijn. Dat is een toename met 12%. 

  De gemeentelijke cijfers geven een beeld van het aantal kinderen dat naar verwachting zal deelnemen aan het kleuter-, lager en secundair onderwijs in hun eigen gemeente of in een omliggende gemeente met een gepast onderwijsaanbod. De verwachte evolutie in de Vlaamse gemeenten wordt hierbij telkens in 2 perioden gepresenteerd: de evolutie tussen 2017 en 2022 en de evolutie tussen 2022 en 2027.

 • In iets meer dan helft van Vlaamse gemeenten daling van aantal kleuters tussen 2017 en 2022

  In 161 Vlaamse gemeenten zal het aantal kleuters dalen in de periode tot 2022. De dalingen blijven wel beperkt. In 140 gemeenten wordt een toename verwacht, maar ook hier beperkt zich deze veelal tot een lichte toename van niet meer dan 5%. In 6 West-Vlaamse gemeenten (Veurne, Alveringem, Staden, Ruiselede, Oostrozebeke, Wielsbeke) en in 3 gemeenten in de Vlaamse rand rond Brussel (Wemmel, Linkebeek, Drogenbos) zal er een stijging zijn van de kleuterpopulatie met meer dan 10%. 

 • Bijna overal stijging van aantal kleuters tussen 2022 en 2027

  In bijna alle gemeenten zal het aantal kinderen op kleuterleeftijd opnieuw toenemen na 2022. Meestal gaat het om toenames van 5 tot 10% tussen 2022 en 2027. 

 • Daling van aantal lagere schoolkinderen in iets meer dan helft van gemeenten tussen 2017 en 2022

  Tussen 2017 en 2022 zal in iets meer dan de helft van de Vlaamse gemeenten het aantal kinderen op lagere schoolleeftijd dalen. Het gaat daarbij vooral om lichte dalingen. Slechts in 18 gemeenten zijn die dalingen groter dan 10%. 

  In de andere gemeenten zullen er kinderen in deze leeftijdsgroep bijkomen. Meestal blijft de toename wel beperkt tot 5% of minder. In 33 gemeenten gaat het om een toename tussen 5 en 10%. En in 8 gemeenten wordt een toename van 10 tot 20% verwacht: dat is het geval in Essen, Avelgem, Harelbeke, Houthulst, Waasmunster, Neerpelt (Pelt na de fusie in 2019), Edegem en Borsbeek. 

  Antwerpen kent een toename in deze periode met 5%, Gent met 2%. 

 • Tussen 2022 en 2027 evenveel gemeenten met groei als met daling van lagere schoolbevolking

  Ook tussen 2022 en 2027 toont de evolutie van de lagere schoolbevolking een gemengd beeld. Evenveel gemeenten kennen een groei als een daling van kinderen op lagere schoolleeftijd. In veruit de meeste gemeenten blijven de dalingen en stijgingen beperkt (0 tot 5%). In slechts 3 kleinere gemeenten wordt een daling tussen 10 en 20% verwacht.  

  Antwerpen en Gent kennen in deze periode nagenoeg geen relatieve groei meer van kinderen in de leeftijdsgroep 6 tot en met 11 jaar. 

 • Sterke groei van leerlingen in secundair onderwijs in Vlaamse gemeenten tussen 2017 en 2022

  In veruit het merendeel van de gemeenten (280) wordt een toename van kinderen op middelbare schoolleeftijd verwacht tussen 2017 en 2022. In 158 gemeenten blijft de relatieve groei onder de 10%, in 115 gemeenten groeit de groep 12- tot en met 17-jarigen aan met 10 tot 20%.

  Tot de sterkste relatieve groeiers (groeicijfers +20%) in deze periode horen gemeenten als Landen, Laarne, Kortemark en Opwijk. 

  Antwerpen kent in deze periode een groei  met 17%, Gent met 12%. 

 • Matige groei van leerlingen in het secundair onderwijs tussen 2022 en 2027

  In de periode tussen 2022 en 2027 wordt een toename van de groep 12- tot 17-jarigen verwacht in 211 gemeenten. In 91 gemeenten wordt een daling verwacht. Het gaat veelal om een beperkte relatieve toename (minder dan 5%). Toch wordt daarnaast in 57 gemeenten nog een sterkere stijging verwacht, van 5 tot 10% en in 12 gemeenten zelfs van 10 tot 20%. De sterkste groeier is Vosselaar (+13%).  

  Nergens wordt evenwel nog een toename van meer dan 20% verwacht, zoals tussen 2017 en 2022 wel het geval was.  

  In Antwerpen en Gent valt de relatieve groei terug tot respectievelijk 7% en 4%. 

Bronnen

Statistiek Vlaanderen: Bevolkingsvooruitzichten

Definities

Demografische vooruitzichten: schatting van de toekomstige bevolking in Vlaamse steden en gemeenten aan de hand van hypothesen over vruchtbaarheid, sterfte en migratie.

Publicatiedatum

20 december 2018

Volgende update

april 2021

Meer cijfers

Contact

Vorige versies