Prostaatkanker en borstkanker

 • Aantal nieuwe gevallen van prostaatkanker stijgt

  Prostaatkanker is de meest voorkomende kanker bij mannen. Borstkanker is de meest voorkomende kanker bij vrouwen. 

  In 2019 waren er in het Vlaamse Gewest 6.674 nieuwe gevallen van prostaatkanker. Dit betekent dat er 205 per 100.000 mannen een nieuwe diagnose van prostaatkanker kregen.

  In datzelfde jaar werden er 6.449 nieuwe gevallen van borstkanker geregistreerd. Per 100.000 vrouwen kregen er 195 een nieuwe diagnose van borstkanker. Er werd ook bij 64 mannen een nieuwe diagnose van borstkanker geregistreerd.

  De daling van het aandeel nieuwe gevallen van prostaatkanker waargenomen tot 2013, heeft zich in de daaropvolgende jaren omgezet in een gestage stijging. Het aandeel nieuwe gevallen van borstkanker blijft in de meest recente jaren min of meer stabiel op ongeveer 190 per 100.000 vrouwen.

 • Uiteenlopend leeftijdsprofiel voor prostaat- en borstkanker

  Het aandeel mannen met een nieuwe diagnose van prostaatkanker nam in 2019 sterk toe vanaf de leeftijdsgroep van 50 tot 54 jaar. Het aandeel lag het hoogst bij de 75- tot 79-jarigen met 1.034 nieuwe gevallen per 100.000 mannen. Op latere leeftijd nam de kans af.

  Het aandeel vrouwen met een nieuwe diagnose van borstkanker nam in 2019 gestaag toe vanaf de leeftijd van 30 jaar. Bij de leeftijdsgroepen tussen 65 en 84 jaar liggen deze aandelen boven de 400 nieuwe gevallen per 100.000 vrouwen.

 • Meer prostaatkanker in Vlaams Gewest dan in andere gewesten, geen verschil bij borstkanker

  In het Vlaamse Gewest waren er in 2019  na  standaardisatie voor leeftijd  relatief gezien meer nieuwe diagnoses van prostaatkanker dan in de 2 andere gewesten. Tegenover 134 nieuwe diagnoses per 100.000 mannen in het Vlaamse Gewest, waren er 119 per 100.000 in het Waalse Gewest en 106 per 100.000 in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

  Inzake nieuwe diagnoses van borstkanker waren er in 2019 na  standaardisatie voor leeftijd weinig verschillen tussen de gewesten. Het ging telkens om ongeveer 143 nieuwe diagnoses per 100.000 vrouwen.

 • Meer borstkankerdiagnoses in België dan EU-gemiddelde

  Er wordt geschat dat in 2020 in België na  standaardisatie  voor leeftijd  per 100.000 mannen er 154 prostaatkanker zullen krijgen. Dit aandeel ligt iets onder het gemiddelde voor de EU27-landen (159).  

  Naar schatting zullen in 2020 in België na  standaardisatie  voor leeftijd per 100.000 vrouwen er 194 borstkanker krijgen. Dit is het hoogste aandeel binnen de EU27-landen.

Bronnen

Definities

Standaardisatie voor leeftijd: om het risico op een nieuwe diagnose van kanker tussen gebieden (Belgische gewesten, Europese landen) te kunnen vergelijken, gebruikt men de naar leeftijd gestandaardiseerde incidentie, die gebruik maakt van de Europese standaardpopulatie (ESR). Per gebied kan immers de leeftijdsopbouw verschillen. De absolute aantallen per leeftijdscategorie worden herrekend naar eenzelfde populatiegrootte.

Publicatiedatum

8 september 2021

Volgende update

september 2022

Meer cijfers

Contact

Vorige versies