Publicatieagenda

In overeenstemming met de Europese praktijkcode voor statistieken, maakt Statistiek Vlaanderen vooraf de tijdstippen bekend waarop de updates van de Vlaamse openbare statistieken gepubliceerd worden. U vindt de voorziene publicatiedatum per statistiek in het overzicht hieronder. Dit overzicht wordt wekelijks geactualiseerd. Bij een aantal van de statistieken wordt voorlopig enkel de maand van publicatie vermeld. Van zodra meer informatie beschikbaar is over de eigenlijke publicatiedatum, zal dat verder verfijnd worden tot een specifieke publicatiedag.

In de weken voorafgaand aan de publicatie wordt de publicatiedatum definitief bevestigd. Indien de bevestigde datum alsnog wijzigt, wordt de reden van deze wijziging aangegeven. Het kan daarbij enkel gaan om problemen verbonden met het productieproces of met de kwaliteitscontrole.

De updates van de openbare statistieken worden steeds gepubliceerd op de vermelde publicatiedatum om 10u in de voormiddag. 

 

Maand Dag Titel statistiek Thema Datum bevestigd?
December 2020 1 Tewerkstelling sport (nieuw) Sport ja
December 2020 1 Werkgelegenheid in de logistieke sector Mobiliteit ja
December 2020 1 Culturele tewerkstelling Cultuur ja
December 2020 10 Huishoudelijk afval Milieu en natuur ja
December 2020 10 Nitraatresidu Milieu en natuur ja
December 2020 10 Nutriëntenbalans Milieu en natuur ja
December 2020 15 Oprichtingen ondernemingen Economie - algemeen ja
December 2020 15 Stopzettingen van ondernemingen Economie - algemeen ja
December 2020 15 Personen met werkloosheidsuitkering Inkomen en armoede ja
December 2020 17 Aantal sportclubs Sport  
December 2020 17 Aantal gekwalificeerde trainers Sport  
December 2020 17 Ledencijfers sportclubs Sport  
December 2020 17 Personeelsleden universiteiten Onderwijs en vorming  
December 2020 17 Leden- en bezoekersaantallen cultuur Cultuur  
December 2020 17 Vertrouwen in Europese instellingen Relatie overheid-burger  
December 2020 22 Nitraat in oppervlaktewater Milieu en natuur  
December 2020 22 Nitraat in grondwater Milieu en natuur  
December 2020   Beroepsinkomen Inkomen en armoede  
December 2020   Persoonlijk inkomen Inkomen en armoede  
Januari 2021 28 Grondwaterstand Milieu en natuur  
Januari 2021   Bladontwikkeling eik en beuk Milieu en natuur  
Januari 2021   Gezonde levensverwachting Gezondheid en welzijn  
Januari 2021   Koolstofvoetafdruk Milieu en natuur  
Januari 2021   Mediabezit Media en mediagebruik  
Januari 2021   Mediagebruik Media en mediagebruik  
Januari 2021   Gebruik van mediatoepassingen Media en mediagebruik  
Januari 2021   Nieuwsgebruiksprofiel Media en mediagebruik  
Januari 2021   Vertrouwen in media Media en mediagebruik  
Januari 2021   Wanbetalingen hypothecair krediet Bouwen en wonen  
Januari 2021   Nieuwe hypothecaire kredieten Bouwen en wonen  
Januari 2021   Cultuurparticipatie Cultuur en vrije tijd  
Januari 2021   Aanwezigheid ingeschreven kleuters in kleuteronderwijs Onderwijs en vorming  
Januari 2021   Informele zorg Zorg  
Januari 2021   Energiegebruik Energie  
Januari 2021   Importafhankelijkheid Energie  
Januari 2021   Productie en gebruik elektriciteit Energie  
Januari 2021   Hernieuwbare energie Energie  
Januari 2021   Tewerkstelling in Vlaamse land- en tuinbouw Landbouw  
Januari 2021   Leeftijd bedrijfshoofd van landbouwbedrijven Landbouw  
Januari 2021   Algemene levenstevredenheid Gezondheid en welzijn  
Januari 2021   Tevredenheid met het beleid Relatie overheid-burger  
Januari 2021   Tevredenheid met voorzieningen Relatie overheid-burger  
Januari 2021   Tevredenheid informatie en communicatie Relatie overheid-burger  
Januari 2021   Vertrouwen in de overheid Relatie overheid-burger  
Januari 2021   Imago overheden Relatie overheid-burger  
Januari 2021   Veiligheidsgevoelens en mijdgedrag Veiligheid  
Januari 2021   Actief lidmaatschap van verenigingen Cultuur en vrije tijd  
Januari 2021   Internationale bescherming Migratie  
Januari 2021   Sociale contacten Sociale samenhang  
Januari 2021   Actief lidmaatschap van verenigingen Sociale samenhang  
Januari 2021   Politieke participatie Sociale samenhang  
Januari 2021   Vertrouwen in de medemens Sociale samenhang  
Januari 2021   Vertrouwen in instellingen Sociale samenhang  
Januari 2021   VDAB-werkloosheid Arbeid  
Januari 2021   Luchthavens - passagiers Mobiliteit  
Januari 2021   Publieke laadpunten voor elektrische wagens Mobiliteit  
Januari 2021   Aantal sportinfrastructuur Sport  
Januari 2021   Sportparticipatie Sport  
Januari 2021   Deelname georganiseerd sportaanbod Sport  
Februari 2021   Productierekening land- en tuinbouwbedrijven Landbouw  
Februari 2021   Vissersvloot Visserij  
Februari 2021   Algemene broedvogelindex Milieu en natuur  
Februari 2021   Beschermd patrimonium Ruimte  
Februari 2021   Onderwijsbegroting Onderwijs en vorming  
Februari 2021   Omzet via e-commerce bij ondernemingen Digitale economie  
Februari 2021   Downloadsnelheid van vaste internetconnectie bij ondernemingen Digitale economie  
Februari 2021   Binnenvaart - tonkilometer Mobiliteit  
Februari 2021   Zeehavens - goederentrafiek Mobiliteit  
Februari 2021   Lengte binnenvaartnet Mobiliteit  
Februari 2021   Luchthavens - vliegbewegingen Mobiliteit  
Februari 2021   Luchthavens - vrachtvervoer Mobiliteit  
Februari 2021   Bedrijven die big data analyseren (alle bronnen) Digitale economie  
Februari 2021   Bedrijven die eigen big data analyseren uit slimme apparaten of sensoren Digitale economie  
Maart 2021   Bodembedekking (1m en 5m resolutie) Ruimte  
Maart 2021   Studiebewijzen: diploma's hoger onderwijs Onderwijs en vorming  
Maart 2021   Erkende radiozenders Media en mediagebruik  
Maart 2021   Televisiezenders Media en mediagebruik  
Maart 2021   Schoolbevolking hoger onderwijs Onderwijs en vorming  
Maart 2021   Zorginspectie Zorg  
Maart 2021   Aantal ontvankelijke eerstelijnsklachten Relatie overheid-burger  
Maart 2021   Loopbaanonderbreking, tijdskrediet en thematische verloven Arbeid  
Maart 2021   Vroegtijdige schoolverlaters (op basis van administratieve data) Onderwijs en vorming  
Maart 2021   Bruto toegevoegde waarde Economie - algemeen  
Maart 2021   Werkgelegenheid Economie - algemeen  
Maart 2021   Inflatie Financiële omgeving  
Maart 2021   Wisselkoersen Financiële omgeving  
Maart 2021   Rente Financiële omgeving  
Maart 2021   Werkzaamheidsgraad Arbeid  
Maart 2021   ILO-werkloosheidsgraad Arbeid  
April 2021   Prognose van de schoolbevolking Onderwijs en vorming  
April 2021   Elektronisch toezicht Veiligheid  
April 2021   Justitiehuizen Veiligheid  
April 2021   Zorg en ondersteuning voor ouderen Zorg  
April 2021   Centra Algemeen Welzijnswerk Zorg  
April 2021   Tele-onthaal Zorg  
April 2021   Opvolging van bedrijfshoofden op land- en tuinbouwbedrijven Landbouw  
April 2021   Ecologische toestand oppervlaktewater(lichamen) Milieu en natuur  
April 2021   Digitale overheid Relatie overheid-burger  
April 2021   Bevolkingsvooruitzichten Vooruitzichten  
April 2021   Beschikbare woonpercelen Bouwen en wonen  
April 2021   Bosvitaliteitsindex Milieu en natuur  
April 2021   Onderwijsinstellingen Onderwijs en vorming  
April 2021   Huishoudens met een breedbandconnectie Digitale economie  
April 2021   Burgers die nooit internet gebruikten Digitale economie  
April 2021   Internetgebruik naar gebruiksfrequentie Digitale economie  
April 2021   Onlineaankopen bij burgers voor privégebruik Digitale economie  
April 2021   Officiële ontwikkelingshulp (ODA) Ontwikkelingssamenwerking  
April 2021   Steun EU-lidmaatschap Relatie overheid-burger  
April 2021   Personenwagens - personenkilometer Mobiliteit  
April 2021   Voertuigkilometer Mobiliteit  
April 2021   Overtreders doping Sport  
April 2021   Topsportindex Sport  
Mei 2021   Woningen sociale sector Bouwen en wonen  
Mei 2021   Studierendement hoger onderwijs (nieuw) Onderwijs en vorming  
Mei 2021   Studieduur hoger onderwijs (nieuw) Onderwijs en vorming  
Mei 2021   Drop-out hoger onderwijs (nieuw) Onderwijs en vorming  
Mei 2021   Personeel Vlaamse overheid Financiën en bestuur  
Mei 2021   Personeel lokale besturen Financiën en bestuur  
Mei 2021   Nieuwbouwvergunningen Bouwen en wonen  
Mei 2021   Renovatievergunningen Bouwen en wonen  
Mei 2021   Verkochte woningen Bouwen en wonen  
Mei 2021   Woningprijs Bouwen en wonen  
Mei 2021   Bevolking naar herkomst Inwoners  
Mei 2021   Doodsoorzaken Gezondheid en welzijn  
Mei 2021   Vroegtijdige schoolverlaters (op basis van EAK-enquête) Onderwijs en vorming  
Mei 2021   Bevolking naar onderwijsniveau (scholingsgraad) Onderwijs en vorming  
Mei 2021   Levenslang leren (opleidingsdeelname) Onderwijs en vorming  
Mei 2021   Hulpafhankelijkheid van de partnerlanden van de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking Ontwikkelingssamenwerking  
Mei 2021   Ecoscore Vlaams wagenpark (nieuw) Mobiliteit  
Mei 2021   Bevolking naar socio-economische positie (op basis van EAK-enquête) Arbeid  
Mei 2021   Beroepsstatuut Arbeid  
Mei 2021   Type contract Arbeid  
Mei 2021   Aspecten van werktijd- en werkplaatsregeling Arbeid  
Mei 2021   Tewerkstelling per sector Arbeid  
Mei 2021   Deeltijdarbeid Arbeid  
Mei 2021   Uren beroepsarbeid per week Arbeid  
Juni 2021   Aantal jeugdwerkinitiatieven Cultuur en vrije tijd  
Juni 2021   Starters hoger onderwijs naar opleidingsniveau moeder Onderwijs en vorming  
Juni 2021   Personen met een handicap met persoonsvolgend budget Zorg  
Juni 2021   Personen met handicap - rechtstreeks toegankelijke hulp (nieuw) Zorg  
Juni 2021   Personen met handicap - hulpmiddelen (nieuw) Zorg  
Juni 2021   Minderjarige personen met handicap - Persoonlijk Assistentiebudget (nieuw) Zorg  
Juni 2021   Minderjarige personen met handicap - multi-functioneel centrum (nieuw) Zorg  
Juni 2021   Zorg en ondersteuning voor kinderen - formele opvang Zorg  
Juni 2021   Landbouwareaal Landbouw  
Juni 2021   Veestapel Landbouw  
Juni 2021   Land- en tuinbouwbedrijven Landbouw  
Juni 2021   Agrarische handel Landbouw  
Juni 2021   Waterverbruik Milieu en natuur  
Juni 2021   Waterzuiveringsgraad Milieu en natuur  
Juni 2021   Bebouwde oppervlakte Ruimte  
Juni 2021   Energiearmoede Energie  
Juni 2021   Geharmoniseerde competitiviteitsindicator Buitenlandse handel  
Juni 2021   O&O intensiteit Wetenschap en innovatie  
Juni 2021   O&O personeel Wetenschap en innovatie  
Juni 2021   Aandeel van de bevolking op beroepsleeftijd Economie - algemeen  
Juli 2021   Geboorten Geboorte en sterfte  
Juli 2021   Bevolking: omvang en groei Inwoners  
Juli 2021   Bevolking naar leeftijd en geslacht Inwoners  
Juli 2021   Internationale migratie Migratie  
Juli 2021   Interne migratie Migratie  
Juli 2021   Bevolking naar nationaliteit Inwoners  
Juli 2021   Bevolking naar burgerlijke staat Inwoners  
Juli 2021   Bevolking naar positie in het huishouden Relaties en huishoudens  
Juli 2021   Woningen ongeschikt of onbewoonbaar verklaard Bouwen en wonen  
Juli 2021   Aanvoer en aanvoerwaarde vissersvloot Visserij  
Juli 2021   Bevolking naar socio-economische positie (op basis van administratieve data) Arbeid  
Juli 2021   Verkeersongevallen Mobiliteit  
Juli 2021   Verkeersslachtoffers Mobiliteit  
December 2021   Consumptie land- en tuinbouwproducten Landbouw  
Januari 2022   Verwarmingswijze woning Energie  
Februari 2022   Economische impact toerisme Toerisme  
Februari 2022   Gebruik van ERP-software in bedrijven Digitale economie  
Februari 2022   Gebruik van softwareapplicaties zoals CRM in bedrijven Digitale economie  
Maart 2022   Nabijheid van groen Milieu en natuur  
Maart 2022   Landgebruik Ruimte  
Maart 2022   Verharding Ruimte  
Maart 2022   Ruimtebeslag Ruimte  
April 2022   Digitale vaardigheden bij burgers Digitale economie  
Juli 2022   Zorg en ondersteuning voor kinderen - alle soorten opvang Zorg  
December 2022   Scores PISA Onderwijs en vorming  
Maart 2023   Houtvoorraad Bosbouw  
April 2023   Online problemen bij het internetgebruik bij burgers Digitale economie  
April 2023   Beveiligingsacties op het internet door burgers Digitale economie  
December 2023   Geluidshinder Milieu en natuur  
December 2023   Werkbaar werk Arbeid  
April 2024   Sociale contacten Gezondheid en welzijn  
Juli 2024   In goede gezondheid Gezondheid en welzijn  
Juli 2024   Lichamelijke pijn Gezondheid en welzijn  
Juli 2024   Gezondheidsgerelateerde beperkingen Gezondheid en welzijn  
September 2024   Rokers Gezondheid en welzijn  
Oktober 2024   Psychische stoornissen Gezondheid en welzijn  
Oktober 2024   Optimale levensenergie Gezondheid en welzijn  
Oktober 2024   Onvoldoende beweging en overgewicht Gezondheid en welzijn  
Oktober 2024   Overmatig alcoholgebruik Gezondheid en welzijn  
Februari 2025   Ondernemingen met een formeel vastgelegd ICT-veiligheidsbeleid Digitale economie  
Juni  2025   Oppervlakte bos (nieuw) Bosbouw  
         
Niet bekend   Woningtypologie Bouwen en wonen  
Niet bekend   Eigendomsstatuut Bouwen en wonen  
Niet bekend   Fysische staat van de woning Bouwen en wonen  
Niet bekend   Gebrek aan woonruimte Bouwen en wonen  
Niet bekend   Woningen van ontoereikende kwaliteit Bouwen en wonen  
Niet bekend   Gemiddelde huurprijs (private woningmarkt) Bouwen en wonen  
Niet bekend   Woonquote Bouwen en wonen  
Niet bekend   Middelen aan cultuur (nieuw) Cultuur en vrije tijd  
Niet bekend   TIMSS- en PIRLS-scores Onderwijs en vorming  
Niet bekend   Verhouding bio- en niet-biolandbouw per gemeente (nieuw) Landbouw  
Niet bekend   Agrovoedingsketen Landbouw  
Niet bekend   Koolstofvoorraad levende biomassa (nieuw) Milieu en Natuur  
Niet bekend   Aquacultuur Visserij  
Niet bekend   Bouwgronden Bouwen en wonen  
Niet bekend   Rode lijststatus per groep Milieu en natuur  
Niet bekend   Doorstroom tussen sociale bescherming en arbeid (nieuw) Arbeid  
Niet bekend   Verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering (nieuw) Arbeid  
Niet bekend   Vlaams zorgkrediet & aanmoedigingspremie (nieuw) Arbeid  
Niet bekend   Werkgelegenheid luchthavens (nieuw) Mobiliteit  
Niet bekend   Toegevoegde waarde luchthavens (nieuw) Mobiliteit  
Niet bekend   Logistieke sector - toegevoegde waarde (nieuw) Mobiliteit  
Niet bekend   Infrastructuur - fietssnelwegen (nieuw) Mobiliteit  
Niet bekend   Autobussen - personenkilometer Mobiliteit  
Niet bekend   Spoorwegen - tonkilometer Mobiliteit  
Niet bekend   Openbaar bus- en tramvervoer: reizigersritten Mobiliteit  
Niet bekend   Tewerkstelling in de sport (nieuw) Sport  
Niet bekend   Tijdsbesteding Arbeid  
Niet bekend   Vrachtwagens - tonkilometer Mobiliteit