Rapporten

Statistiek Vlaanderen (SV) publiceert op haar website de meest actuele Vlaamse openbare statistieken over tal van thema’s. Deze openbare statistieken worden op een laagdrempelige manier voorgesteld, gericht op een breed publiek. Ter aanvulling en ondersteuning van deze openbare statistieken publiceert Statistiek Vlaanderen ook meer uitgebreide SV-rapporten. Het gaat om rapporten waarin diepgaandere analyses van bepaalde statistieken worden gemaakt, waarin statistieken rond een bepaald thema, een geografische entiteit of een doelgroep worden samengebracht of waarin de ontwikkeling van nieuwe statistieken wordt verkend.


Gepubliceerde rapporten

SV-rapport 2022/1 'Maatschappelijke positie en participatie van personen met een handicap'
Myriam Vanweddingen, Jo Noppe & Dirk Moons - 19 januari 2022

SV-rapport 2021/9: Veranderen van huishoudpositie in het Vlaamse Gewest: wat gebeurde er (niet) in 2020?
Martine Corijn & Jan Pickery - 21 december 2021

SV-rapport 2021/8: Genderonderzoek naar werksituatie en salaris bij de Vlaamse overheid
Walter Van Dongen (Statistiek Vlaanderen), Jolien Voorspoels & Michiel Trippas (Dienst Diversiteit) - 14 oktober 2021

SV-rapport 2021/7: Veranderen van huishoudpositie in het Vlaamse Gewest: kind bij paar en bij alleenstaande ouder
Martine Corijn & Jan Pickery - 12 augustus 2021

SV-rapport 2021/6 - Resultaten COVID-19-bevraging: Wonen, mobiliteit, kinderwens, onderwijs, digitalisering en aanpak van de crisis
27 mei 2021

SV-rapport 2021/5 - Resultaten COVID-19-bevraging: Werk, inkomen en levenslang leren
18 mei 2021

SV-rapport 2021/4 - Resultaten COVID-19-bevraging: Gezondheid, welzijn en sociale contacten
29 april 2021

SV-rapport 2021/3 - Statistiekontwikkeling: Belang van de export voor de Vlaamse economie
Thierry Vergeynst - 14 april 2021

SV-rapport 2021/2: Veranderen van huishoudpositie in het Vlaamse Gewest: verlaten van en terugkeren naar het ouderlijke huis
Martine Corijn & Jan Pickery - 25 februari 2021

SV-rapport 2021/1: Maatschappelijke positie en participatie van mannen en vrouwen
Jo Noppe, Myriam Vanweddingen & Karolien Weekers - 28 januari 2021

SV-rapport 2020/7: Alleenwonenden in het Vlaamse Gewest: verschuivingen tussen 1990 en 2020
Martine Corijn & Jan Pickery - 18 december 2020

SV-rapport 2020/6: Leefvormen per leeftijdsgroep: verschuivingen tussen 1990-2020 in het Vlaamse Gewest
Martine Corijn & Jan Pickery - 27 november 2020

SV-rapport 2020/5: Daling van de vruchtbaarheid bij jongvolwassenen in de Belgische gewesten tussen 2010 en 2019
Edwin Pelfrene, Martine Corijn, Jan Pickery & Ingrid Schockaert 
22 oktober 2020

SV-rapport 2020/4 - Statistiekontwikkeling: Verhuistrajecten van internationale immigranten na aankomst in België
Ingrid Schockaert, Ulrich Pötter, Edwin Pelfrene & Jan Pickery – 9 juni 2020

SV-rapport 2020/3: Veranderen van huishoudpositie in het Vlaamse Gewest: alleenwonend en alleenstaande ouder
Martine Corijn & Jan Pickery – 8 mei 2020

SV-rapport 2020/2: Veranderen van huishoudpositie in het Vlaamse Gewest: samenwonend met partner
Martine Corijn & Jan Pickery – 8 mei 2020

SV-rapport 2020/1: De economische betekenis van toerisme in Vlaanderen
Karolien Weekers & Pieter De Maesschalck – 17 maart 2020

SV-rapport 2019/3: Kinderwens in Vlaanderen
Christine Van Peer - 3 december 2019

Migraties tussen de gewesten van België (rapport in samenwerking met IWEPS en BISA)
Julien Charlier, Marc Debuisson, Jean-Pierre Hermia & Edwin Pelfrene - 30 oktober 2019

SV-rapport 2019/2: Echtscheidingen en echtscheidingskansen in het Vlaamse Gewest
Martine Corijn - 23 september 2019

SV-rapport 2019/1: Huwelijken en huwelijkskansen in het Vlaamse Gewest
Martine Corijn - 23 september 2019