Ruimtebeslag

 • Ruimtebeslag Vlaams grondgebied op 33%

  De totale oppervlakte aan ruimtebeslag bedroeg in 2016 ruim 450.000 hectare. Dat is 33% van het Vlaamse grondgebied. Het gaat om het aandeel van de ruimte dat is ingenomen door onder meer huisvesting, industriële en commerciële doeleinden, transportinfrastructuur of recreatieve doeleinden.

  Het ruimtebeslag bestaat voor ongeveer 39% uit percelen voor huisvesting (huizen en tuinen). Wegen en spoorwegen nemen 18% in. Terreinen voor diensten en voor industriële en commerciële doelen (bedrijventerreinen en handelsruimten, inclusief parkings en groen op de percelen) zijn goed voor ruim 13% van het ruimtebeslag. En een kleine 7% bestaat uit terreinen met recreatieve doeleinden (parken, sportterreinen of recreatiedomeinen).

  Verder bestaat ongeveer 10% van het ruimtebeslag uit bebouwde terreinen, waarvan het landgebruik niet eenduidig kan worden vastgesteld. Het gaat hierbij onder meer om (zowel tijdelijk als langdurig) leegstaande panden en hun tuinen, panden zoals kerkgebouwen en monumenten en de terreinen eromheen of panden zonder duidelijk te lokaliseren adres zoals seinhuizen en dergelijke.

  Iets minder dan 11% van het ruimtebeslag bestaat uit niet verder gespecifieerde onbebouwde terreinen: dat zijn bijvoorbeeld terreinen met een transport-gerelateerde functie buiten de wegen en spoorwegen (pleinen of parkeerterreinen) en (tijdelijk) braakliggende terreinen in een sterk verstedelijkte omgeving.

  Tussen 2013 en 2016 is het ruimtebeslag toegenomen van ruim 443.000 ha tot 450.000 ha, wat overeenkomt met een toename van 32,5% naar 33,0% van het Vlaamse grondgebied. De grootste toename is te vinden bij ‘huizen en tuinen’ (+45 km²) wat zich uit in een stijging van deze categorie in het totale ruimtebeslag met 0,4%.

 • In 57 Vlaamse gemeenten ruimtebeslag hoger dan of gelijk aan 50%

  In Drogenbos, Mortsel, Edegem en Machelen ligt het ruimtebeslag van alle Vlaamse gemeenten het hoogst. Het gaat in die gemeenten telkens om meer dan 80% van het grondgebied. In Zuienkerke ligt het ruimtebeslag met 10% het laagst.

  In 57 gemeenten ligt het ruimtebeslag hoger dan of gelijk aan 50%. Dit is vooral het geval in de grotere stedelijke kernen zoals Antwerpen en zijn randgemeenten, Gent, de Brusselse rand, Roeselare, Leuven en Genk.

  Aaneengesloten gebieden met weinig ruimtebeslag komen in Vlaanderen weinig voor. Ze zijn beperkt tot de grotere natuurgebieden, zoals de Kalmthoutse heide, en de militaire oefenterreinen, met name in Limburg.

Bronnen

Departement Omgeving:: Ruimtemonitor

Publicatiedatum

15 maart 2019

Volgende update

maart 2022

Meer cijfers

Contact

Vorige versies