School- en studietoelagen

 • Ruim half miljoen aanvragen voor school- en studietoelagen

  In het schooljaar 2018-2019 werden bijna 535.000 aanvragen ingediend voor school- of studietoelagen. Schooltoelagen worden toegekend aan leerlingen van het basis- en secundair onderwijs, studietoelagen worden toegekend aan de studenten van het hoger onderwijs. Bijna 388.000 aanvragen (72%) werden goedgekeurd en bijna 94.000 (18%) afgekeurd. Voor ruim 53.000 dossiers (10%) kon het recht op een toelage nog niet bepaald worden.

  Het aantal aanvragen lag in het schooljaar 2018-2019 29% hoger dan in het schooljaar 2010-2011. Ook het aantal toegekende school- en studietoelagen is in dezelfde periode gestegen, maar in mindere mate. Het aantal toegekende toelagen steeg tussen 2010-2011 en 2018-2019 met 18%.

 • Helft van alle school- en studietoelagen voor kinderen in basisonderwijs

  De helft van de bijna 388.000 goedgekeurde school- en studietoelagen werd in het schooljaar 2018-2019 toegekend in het basisonderwijs: 16% van alle toegekende aanvragen was voor kinderen in het kleuteronderwijs, 34% voor kinderen in het lager onderwijs. 

  Daarnaast werd 36% van de toelagen toegekend aan scholieren in het secundair onderwijs. In het hoger onderwijs (inclusief HBO5 verpleegkunde) werd samen 14% van de toelagen toegewezen.

 • Ruim 187 miljoen euro aan school- en studietoelagen uitbetaald

  De bijna 388.000 toegekende school- en studietoelagen in schooljaar 2018-2019 waren samen goed voor een totaal uitbetaald bedrag van ruim 187 miljoen euro. De helft daarvan ging naar studenten in hogescholen en universiteiten. Dat komt omdat het bedrag per student daar erg hoog is.

  35% van het totaalbedrag ging naar leerlingen in het secundair onderwijs, 13% naar kinderen in het kleuter- en lager onderwijs.

 • Toelage varieert van bijna 97 euro per kleuter tot 1.802 euro per student in hoger onderwijs

  Het bedrag dat per toegekende school- of studietoelage wordt uitbetaald, verschilt sterk volgens het onderwijsniveau. Kleuters kregen in het schooljaar 2018-2019 een vast bedrag van net geen 97 euro, lagere schoolkinderen ontvingen gemiddeld 139 euro.

  Jongeren in het secundair onderwijs kregen gemiddeld 464 euro. In het HBO5 verpleegkunde liep dit bedrag op tot gemiddeld 1.389 euro per cursist. In het hoger onderwijs is het bedrag het hoogst: gemiddeld 1.802 euro per student.

Bronnen

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming: Statistisch jaarboek van het Vlaams onderwijs

Definities

HBO5 Verpleegkunde: op 1 september 2009 werd de vierde graad verpleegkunde afgesplitst van het secundair onderwijs en ondergebracht in het hoger beroepsonderwijs (HBO5). Het HBO5 staat voor hoger beroepsonderwijs en situeert zich op niveau 5 van de Vlaamse kwalificatiestructuur, tussen het secundair onderwijs (niveau 4) en de bacheloropleidingen (niveau 6), vandaar de afkorting HBO5. HBO5 behoort tot het hoger onderwijs. 

Publicatiedatum

4 november 2019

Volgende update

november 2020

Meer cijfers

Contact

Vorige versies