Schoolbevolking basis- en secundair onderwijs

 • 1,2 miljoen leerlingen in basis- en secundair onderwijs

  Het basis- en secundair onderwijs telden in het schooljaar 2020-2021 iets meer dan 1,2 miljoen leerlingen. Het kleuteronderwijs (gewoon en buitengewoon) telde 260.000 leerlingen en het lager onderwijs (gewoon en buitengewoon) 467.000 leerlingen. In het secundair onderwijs (gewoon, deeltijds en buitengewoon) waren er 476.000 leerlingen. De leerlingen van het Vlaamse onderwijs in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest zijn in bovenstaande cijfers inbegrepen.

  In het kleuteronderwijs daalt het aantal leerlingen licht sinds het schooljaar 2014-2015. In het lager onderwijs was in 2020-2021 voor het eerst een daling merkbaar. In het secundair onderwijs stijgt het leerlingenaantal sinds 2015-2016.

 • Stijging aandeel leerlingen in aso, daling aandeel in bso en tso

  In het voltijds gewoon secundair onderwijs telde het algemeen secundair onderwijs (aso) in het schooljaar 2020-2021 met 125.000 leerlingen het grootste aantal leerlingen (42,9% van totaal aantal leerlingen). Het technisch secundair onderwijs (tso) kwam op de 2de plaats met 88.000 leerlingen (30,4%). Dan volgden het beroepssecundair onderwijs (bso) met 71.000 leerlingen (24,4%) en het kunstsecundair onderwijs (kso) met 7.000 leerlingen (2,4%).

  In bovenstaande cijfers wordt geen rekening gehouden met de 1ste graad en de onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (okan). De 1ste graad wordt niet ingedeeld in de onderwijsvormen aso, tso, bso en kso. De 1ste graad telde in het schooljaar 2020-2021 149.000 leerlingen. In okan waren 5.000 leerlingen ingeschreven.

  Het leerlingenaandeel van het aso is sinds het schooljaar 2015-2016 met 2,4 procentpunten (ppt.) toegenomen. In tso is er sinds 2015-2016 sprake van een lichte daling (-0,9 ppt.) van het leerlingenaandeel. In het bso is er een sterkere daling (-1,7 ppt.). Het aandeel van het kso is vrijwel gelijk gebleven.

Bronnen

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming:

Publicatiedatum

27 augustus 2021

Volgende update

augustus 2022

Meer cijfers

Contact

Vorige versies