Schoolbevolking hoger onderwijs

 • Iets meer dan 250.000 inschrijvingen in initiële opleidingen hoger onderwijs

  Het aantal inschrijvingen in de initiële opleidingen van het hoger onderwijs bedroeg in het academiejaar 2019-2020 iets meer dan 250.000. Het gaat om de inschrijvingen in de bachelor- en masteropleidingen aan hogescholen en universiteiten en sinds 2019-2020 ook de inschrijvingen in het hoger beroepsonderwijs (graduaten en HBO5 in afbouw).

  Het aantal inschrijvingen in het hoger onderwijs is tussen 2018-2019 en 2019-2020 met 8% gestegen. Dat is vooral het gevolg van de overheveling van het hoger beroepsonderwijs naar het hoger onderwijs en de hervorming van de lerarenopleiding.

  Sinds 2019-2020 bieden de hogescholen ook de graduaatsopleidingen van het hoger beroepsonderwijs aan. Dat zijn praktijkgerichte opleidingen die voordien door de centra voor volwassenenonderwijs werden ingericht. Ook de studenten die hun opleiding daar in de voorgaande jaren startten, verhuisden in 2019-2020 mee naar het hoger onderwijs (als HBO5 in afbouw).

  In academiejaar 2019-2020 werden ook de specifieke lerarenopleidingen hervormd naar lerarenopleidingen op 3 verschillende onderwijsniveaus, namelijk een educatieve graduaatsopleiding, 3 educatieve bacheloropleidingen en 2 educatieve masteropleidingen. De specifieke lerarenopleiding wordt vanaf 2019-2020 enkel nog in afbouw aangeboden. De specifieke lerarenopleiding van het volwassenenonderwijs werd overgedragen naar het hoger onderwijs. De nieuwe lerarenopleidingen zijn allemaal initiële opleidingen. Deze hervorming heeft ook een invloed op de stijging van het aantal inschrijvingen in de initiële opleidingen.

  Ook in de jaren voor 2019-2020 groeide het aantal inschrijvingen maar die groei nam geleidelijk aan wel in kracht af. In totaal noteerde het hoger onderwijs tussen de academiejaren 2010-2011 en 2019-2020 een toename van het aantal inschrijvingen met 24%.

  De hogescholen waren in 2019-2020 goed voor 54% van de inschrijvingen, de universiteiten voor 46%. Door de komst van het hoger beroepsonderwijs naar de hogescholen is het aandeel van de hogescholen licht gestegen. Tot en met het academiejaar 2012-2013 lag het aandeel van de hogescholen op ongeveer 60%. In 2013-2014 droegen de hogescholen hun academische bachelor- en masteropleidingen over aan de universiteiten. Uitzonderingen daarop vormden de kunstopleidingen en de opleiding van de Hogere Zeevaartschool. Als gevolg daarvan daalde het aandeel van de hogescholen in het totaal aantal inschrijvingen vanaf 2013-2014. 

Bronnen

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming:

Publicatiedatum

16 maart 2021

Volgende update

maart 2022

Meer cijfers

Contact

Vorige versies