Schoolbevolking volwassenenonderwijs

 • Daling aantal inschrijvingen in volwassenenonderwijs

  In het schooljaar 2019-2020 waren er iets meer dan 340.000 unieke inschrijvingen in een opleiding van het volwassenenonderwijs. In het secundair volwassenenonderwijs ging het om bijna 285.000 unieke inschrijvingen in een opleiding, in de centra voor basiseducatie om iets meer dan 55.000.

  Het totaal aantal unieke inschrijvingen in een opleiding van het volwassenenonderwijs daalt sinds 2015-2016. Ook in het secundair volwassenenonderwijs vermindert sindsdien het aantal inschrijvingen in een opleiding. De centra voor basiseducatie kenden tot 2017-2018 een duidelijke stijging, maar laten in 2019-2020 eveneens een daling zien.

  Vanaf het schooljaar 2019-2020 maken het hoger beroepsonderwijs en de specifieke lerarenopleiding niet langer deel uit van het volwassenenonderwijs. Het hoger beroepsonderwijs omvat praktijkgerichte opleidingen. Die werden omgevormd tot graduaatsopleidingen die voortaan door de hogescholen worden aangeboden. In het kader van de algemene hervorming van de lerarenopleidingen zijn de specifieke leerlingenopleidingen van het volwassenenonderwijs omgevormd tot educatieve graduaatsopleidingen, die nu ook door de hogescholen worden verstrekt.

 • Nederlands voor anderstaligen (NT2) goed voor 35% inschrijvingen volwassenenonderwijs

  Nederlands voor anderstaligen (NT2) neemt een belangrijke plaats in in het volwassenenonderwijs. Het totaal aantal unieke inschrijvingen in een opleiding NT2 en alfabetisering NT2 lag in het schooljaar 2019-2020 op ruim 118.000. Dat is goed voor 35% van het totaal aantal unieke inschrijvingen in het volwassenenonderwijs.

  In het schooljaar 2019-2020 waren er bijna 92.000 unieke inschrijvingen in het studiegebied NT2 van het secundair volwassenenonderwijs. Daarnaast telden de centra voor basiseducatie (CBE’s) ruim 11.000 unieke inschrijvingen in het leergebied NT2 en 15.000 in het leergebied alfabetisering NT2.

  Sinds het schooljaar 2018-2019 neemt het totaal aantal unieke inschrijvingen NT2 niet meer toe. In 2019-2020 daalde het unieke aantal inschrijvingen. Ook de NT2-leergebieden in de CBE’s volgen dat patroon. In het secundair volwassenenonderwijs was er een stijging van het aantal inschrijvingen NT2 tot en met 2018-2019.

Bronnen

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming:

Publicatiedatum

30 september 2021

Volgende update

september 2022

Meer cijfers

Contact

Vorige versies