Schoolbevolking volwassenenonderwijs

 • Iets minder dan 380.000 unieke inschrijvingen in een opleiding in volwassenenonderwijs

  Tijdens het schooljaar 2018-2019 waren er in het secundair volwassenenonderwijs bijna 295.000 unieke inschrijvingen in een opleiding. In het hoger beroepsonderwijs (HBO) van het volwassenenonderwijs waren er 14.500 unieke inschrijvingen in een opleiding. De specifieke lerarenopleiding van het volwassenenonderwijs telde 6.300 unieke inschrijvingen. De centra voor basiseducatie telden 64.400 unieke inschrijvingen in een opleiding. Het totaal aantal unieke inschrijvingen in een opleiding van het volwassenenonderwijs bedroeg bijna 380.000.

  De centra voor basiseducatie kenden tot 2017-2018 een duidelijke stijging. De overige onderdelen van het volwassenenonderwijs zagen hun unieke inschrijvingen in een opleiding tijdens de laatste jaren verminderen.

 • Nederlands voor anderstaligen (NT2) goed voor 32% van inschrijvingen volwassenenonderwijs

  Nederlands voor anderstaligen (NT2) neemt een belangrijke plaats in in het volwassenenonderwijs. Het totaal aantal unieke inschrijvingen in een opleiding NT2 en alfabetisering NT2 lag in het schooljaar 2018-2019 op iets meer dan 122.300. Dat is goed voor 32% van het totaal aantal unieke inschrijvingen in het volwassenenonderwijs.


  In het schooljaar 2018-2019 waren er bijna 93.200 unieke inschrijvingen in een opleiding voor het studiegebied NT2 van het secundair volwassenenonderwijs. Sinds het schooljaar 2017-2018 nemen de unieke inschrijvingen hier niet meer toe, maar blijven vrijwel constant.
  Daarnaast telden de centra voor basiseducatie (CBE) afgerond 13.300 unieke inschrijvingen in het leergebied NT2 en 15.800 unieke inschrijvingen in het leergebied alfabetisering NT2. Ook in de CBE’s merken we een stagnatie van het aantal unieke inschrijvingen sinds 2017-2018.

Bronnen

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming: 

Publicatiedatum

12 oktober 2020

Volgende update

oktober 2021

Meer cijfers

Contact

Vorige versies