Schooltoeslag

 • Bijna 500.000 leerlingen ontvangen schooltoeslag

  In het schooljaar 2020-2021 kregen 496.140 leerlingen in het Vlaamse onderwijs een schooltoeslag.  Een schooltoeslag wordt toegekend aan leerlingen uit het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de opleiding verpleegkunde uit het hoger beroepsonderwijs (HBO5). 

  Het schooljaar 2019-2020 was het eerste schooljaar waarin de schooltoeslag werd uitbetaald als deel van het Groeipakket. Daarvoor gebeurde dat als schooltoelage door het beleidsdomein onderwijs. De inkanteling in het Groeipakket ging gepaard met 3 belangrijke wijzigingen: 

  1. De toekenning van de schooltoeslag gebeurt nu automatisch aan iedereen die er recht op heeft. In de voorgaande schooljaren werd de schooltoelage niet automatisch toegekend: ouders moesten daarvoor eerst een aanvraag indienen.  

  2. Er wordt gewerkt met een nieuw inkomensbegrip waardoor de inkomensgrenzen gewijzigd en verruimd werden. 

  3. De toeslagbedragen werden verhoogd.  

  Dit alles maakt dat het aantal leerlingen dat een schooltoeslag ontving in het schooljaar 2019-2020 45% hoger ligt dan in het schooljaar 2018-2019. Tussen schooljaar 2019-2020 en 2020-2021 was er slechts een heel beperkte stijging van het aantal leerlingen met een schooltoeslag. 

 • 40% van schooltoeslag voor kinderen in secundair onderwijs

  In het schooljaar 2020-2021 werd 40% van de schooltoeslagen uitbetaald aan leerlingen uit het secundair onderwijs. Daarnaast kwamen 38% van de toekenningen ten goede aan leerlingen uit het lager onderwijs en 21% aan kleuters. Een heel klein aandeel (0,5%) ging naar studenten in de opleiding HBO5-verpleegkunde. 

 • 193 miljoen euro aan schooltoeslag uitbetaald

  De ruim 496.000 toekenningen voor schooltoeslag in het schooljaar 2020-2021 waren samen goed voor een totaal uitbetaald bedrag van iets meer dan 193 miljoen euro. Bijna 147,5 miljoen euro (76%) ging naar leerlingen in het secundair onderwijs. Ruim 30 miljoen euro ging naar leerlingen in het lager onderwijs, bijna 11 miljoen euro naar kinderen in het kleuteronderwijs en bijna 4,5 miljoen euro naar studenten in de opleiding HBO5-verpleegkunde.

 • Gemiddelde toeslag varieert van 106 euro per kleuter tot 1.647,5 per student in HBO5 verpleegkunde

  Het bedrag dat per toegekende schooltoeslag wordt uitbetaald, verschilt sterk volgens het onderwijsniveau. Kleuters kregen in het schooljaar 2020-2021 een vast bedrag van 106 euro. Vanaf de lagere school hangt het bedrag af van de studierichting, het statuut van de leerling, het inkomensniveau van de ouders en het al dan niet op internaat gaan. Lagere schoolkinderen ontvingen gemiddeld 160 euro. Jongeren in het secundair onderwijs kregen gemiddeld 737 euro en in het HBO5 verpleegkunde liep dit bedrag op tot gemiddeld 1.647,5 euro per cursist.

Bronnen

Agentschap Opgroeien: Groeipakket

Publicatiedatum

27 mei 2021

Volgende update

mei 2022

Meer cijfers

Contact

Vorige versies