Schooltoeslag

 • Bijna 485.500 leerlingen ontvangen schooltoeslag

  In het schooljaar 2019-2020 kregen 485.462 leerlingen in het Vlaamse onderwijs een schooltoeslag.  Een schooltoeslag wordt toegekend aan leerlingen uit het basisonderwijs, het secundair onderwijs en het HBO5 verpleegkunde. 

  Het schooljaar 2019-2020 was het eerste schooljaar waarin de schooltoeslag werd uitbetaald als deel van het Groeipakket. Daarvoor gebeurde dat als schooltoelage door het beleidsdomein onderwijs. De inkanteling in het Groeipakket ging gepaard met 3 belangrijke wijzigingen: 

  1. De toekenning van de schooltoeslag gebeurt nu automatisch aan iedereen die er recht op heeft. In de voorgaande schooljaren werd de schooltoelage niet automatisch toegekend: ouders moesten daarvoor eerst een aanvraag indienen.

  2. Er wordt gewerkt met een nieuw inkomensbegrip waardoor de inkomensgrenzen gewijzigd en verruimd werden. 

  3. De toeslagbedragen werden verhoogd.  

  Dit alles maakt dat het aantal leerlingen dat een schooltoeslag ontving in het schooljaar 2019-2020 45% hoger ligt dan in het schooljaar 2018-2019. In vergelijking met het schooljaar 2015-2016 gaat het om een toename met 57%. 

 • Bijna 40% van schooltoeslag voor kinderen in secundair onderwijs

  In het schooljaar 2019-2020 werd 40% van de schooltoeslagen uitbetaald aan leerlingen uit het secundair onderwijs, waarvan 1% voor het deeltijds en 38% voor het voltijds secundair onderwijs. Daarnaast kwamen 38% van de toekenningen ten goede aan leerlingen uit het lager onderwijs en 21% aan kleuters. Een heel klein aandeel (0,5%) ging naar studenten in het HBO5 verpleegkunde. 

 • 183 miljoen euro aan schooltoeslag uitbetaald

  De bijna 485.500 toekenningen voor schooltoeslag in het schooljaar 2019-2020 waren samen goed voor een totaal uitbetaald bedrag van iets meer dan 183 miljoen euro. Bijna 136 miljoen euro (76%) ging naar leerlingen in het secundair onderwijs. Ruim 29 miljoen euro ging naar leerlingen in het lager onderwijs, bijna 11 miljoen euro naar kinderen in het kleuteronderwijs en bijna 4 miljoen euro naar studenten in het HBO5 verpleegkunde.   

 • Gemiddelde toeslag varieert van 104 euro per kleuter tot 1.538 per student in HBO5 verpleegkunde

  Het bedrag dat per toegekende schooltoeslag wordt uitbetaald, verschilt sterk volgens het onderwijsniveau. Kleuters kregen in het schooljaar 2019-2020 een vast bedrag van net geen 104 euro. Vanaf de lagere school hangt het bedrag ook af van de studierichting, het statuut van de leerling, het inkomensniveau van de ouders en het al dan niet op internaat gaan. Lagere schoolkinderen ontvingen gemiddeld 157 euro. Jongeren in het secundair onderwijs kregen gemiddeld 524 euro in het deeltijds onderwijs en 732 euro in het voltijds onderwijs. In het HBO5 verpleegkunde liep dit bedrag op tot gemiddeld 1.538 euro per cursist. 

Bronnen

Agentschap Opgroeien

Publicatiedatum

10 november 2020

Volgende update

juni 2021

Meer cijfers

Contact

Vorige versies