Sociale contacten

 • Minder dan helft had begin 2021 frequent contact met familie, vrienden of buren

  Minder dan de helft van de volwassen inwoners van het Vlaamse Gewest gaf in het voorjaar van 2021 aan frequent sociale contacten te hebben. 46% had minstens wekelijks contact met niet-inwonende familie, 39% met buren en 33% met vrienden of kennissen. Daartegenover staat dat in diezelfde periode 24% minder dan maandelijks contact had met familie, 33% met vrienden of kennissen en 37% met buren.

  Gezien de sterke wettelijke beperkingen op het aantal sociale contacten in het kader van de strijd tegen de COVID-19-pandemie op het moment van de bevraging, is het logisch dat het aandeel personen met frequente sociale contacten vrij laag ligt. Vergelijkbare cijfers voor de periode voor 2021 zijn echter niet beschikbaar.

 • Ouderen hebben vaker contact met buren, jongeren vaker met vrienden

  Vrouwen hadden begin 2021 vaker frequent contact met niet-inwonende familieleden dan mannen. Bij de contacten met vrienden of kennissen en met buren blijven de verschillen naar geslacht beperkt.

  Naar leeftijd is het zo dat jongeren vaker contact hebben met vrienden of kennissen dan ouderen. Daartegenover staat dat ouderen vaker contact hebben met hun buren. 

  Personen die alleen wonen en personen die samenwonen met een partner (al dan niet met kinderen) hebben frequenter contact met familie en met buren dan de andere huishoudgroepen. Bij de contacten met vrienden of kennissen zijn het de personen die inwonen bij de ouders en de alleenwonenden die de hoogste percentages optekenen.

  De verschillen naar onderwijsniveau blijven bij de contacten met familie en met buren beperkt. Hooggeschoolden hebben wel vaker dan laaggeschoolden contact met vrienden of kennissen.

 • Stedelingen hebben meer contact met vrienden, minder met familie

  Naar provincie blijven de verschillen op vlak van sociale contacten beperkt. Personen die wonen in de gemeenten van het overgangsgebied, de kleinere steden en het platteland hebben het vaakst contact met familie, personen uit de grootsteden het minst vaak. Bij de contacten met vrienden of kennissen is het omgekeerd: die liggen het hoogst in de grootsteden. Bij de contacten met buren zijn de verschillen naar woonplaats minder groot.

Bronnen

Statistiek Vlaanderen: SV-bevraging

Publicatiedatum

6 mei 2021

Volgende update

mei 2022

Meer cijfers

Contact

Vorige versies