Sportinfrastructuur

  • Iets meer dan 22.000 sportaccommodaties in Vlaanderen

    Vlaanderen telde in 2019 22.057 sportaccommodaties. Dit aantal neemt jaarlijks licht toe. De openlucht sportvelden zijn goed voor meer dan de helft van de totale sportinfrastructuur. Daarna volgen de sportlokalen met een aandeel van ruim 20% en de sporthallen met een aandeel van ongeveer 7%.

  • Meer sportlokalen, sporthallen en openluchtsportvelden, minder zwembaden

    De sportinfrastructuren waarvoor cijfers over de tijd beschikbaar zijn, zitten in stijgende lijn. De zwembaden zijn een uitzondering: hier trad een daling op vanaf 2010. De sportinfrastructuur waarvoor geen cijfers over de jaren beschikbaar zijn, bestaat voor het grootste deel uit maneges, gevolgd door atletiekpistes en watersportcentra.

  • Limburg, de Kempen en de kuststreek hebben meeste sportinfrastructuur

    Gemiddeld telt Vlaanderen 3,3 sportaccommodaties per 1.000 inwoners. Vooral in Limburg, de Kempen en de kuststreek is er relatief veel infrastructuur. Daar ligt het aantal sportaccommodaties per 1.000 inwoners hoger dan het Vlaamse gemiddelde. In Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant zijn er relatief veel gemeenten met minder infrastructuur per 1.000 inwoners dan het Vlaamse gemiddelde.

Bronnen

Sport Vlaanderen: SPAKKI-databank

Definities

Sportaccommodatie: alle sportinfrastructuur opgedeeld in 14 types (atletiekpiste, ijsschaatsbaan, manege, openluchtsportveld, openluchtzwembad, overdekt zwembad, renbaan, rolschaatspiste/skeelerpiste, sportcentrum, sporthal, sportlokaal, tennishal, watersportcentrum, wielerbaan).

Publicatiedatum

21 mei 2020

Volgende update

januari 2021

Meer cijfers

Contact

Vorige versies