Statuut chronische aandoening

 • Iets meer dan 1 op 10 heeft statuut chronische aandoening

  In 2018 had 11% van de bevolking in het Vlaamse Gewest het statuut van een persoon met een chronische aandoening in de ziekteverzekering. 

  Dit percentage neemt jaarlijks in geringe mate toe. De veroudering van de bevolking speelt hierin een rol.

 • Statuut chronische aandoening neemt sterk toe op oudere leeftijd

  Vanaf de leeftijd van 65 jaar nam in 2018 het percentage personen met een statuut chronische aandoening sterk toe. Bij de 65- tot 74-jarigen gaat het om 21%, bij de personen van 75 jaar en ouder om 43%.

 • Hogere percentages bij 75-plussers in West-Vlaanderen en Limburg

  Bij de personen van 75 jaar en ouder schommelde in 2018 het percentage met een  statuut chronische aandoening naargelang van het arrondissement in het Vlaamse Gewest tussen 38% en 50%. De percentages lagen in 2018 hoger dan het Vlaamse gemiddelde in enkele arrondissementen in West-Vlaanderen en in Limburg.

 • Minder Vlaamse dan Waalse ouderen met statuut chronische aandoening

  In het Vlaamse Gewest hadden in 2018 iets minder 64- tot 74-jarigen een statuut chronische aandoening dan in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en in het Waalse Gewest.

  De 75-plussers in het Vlaamse Gewest hadden iets minder vaak een statuut chronische aandoening dan hun Waalse leeftijdsgenoten. In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest hadden 75-plussers het minst vaak een statuut chronische aandoening.

   

Bronnen

InterMutualistisch Agentschap: IMA-Atlas

Publicatiedatum

13 oktober 2020

Volgende update

oktober 2021

Meer cijfers

Contact

Vorige versies