Steun EU-lidmaatschap

 • Ruim 8 op 10 inwoners steunen lidmaatschap Europese Unie

  Net zoals in de voorgaande jaren kon de Europese Unie (EU) ook in de herfst van 2020 op heel wat steun rekenen van de bevolking. Ruim 8 op de 10 inwoners van het Vlaamse Gewest vonden het een goede zaak dat België deel uitmaakt van de Europese Unie. Dat is het hoogste aandeel sinds 2005.

  De steun voor het EU-lidmaatschap in het Vlaamse Gewest kende de afgelopen jaren een schommelend verloop. 13% van de bevolking had in 2020 geen uitgesproken mening over het EU-lidmaatschap. 4% vond het EU-lidmaatschap een slechte zaak. Dat laatste aandeel schommelt sinds 2005 tussen 4% en 10%.

 • Steun voor EU-lidmaatschap hoger in Vlaams Gewest dan EU-gemiddelde

  De steun voor het EU-lidmaatschap lag in de herfst 2020 hoger in het Vlaamse dan in het Waalse Gewest. Terwijl 83% van de inwoners van het Vlaamse Gewest het lidmaatschap van de Europese Unie een goede zaak vond, ging het in het Waalse Gewest om 77%.

  De steun voor het EU-lidmaatschap lag in het Vlaamse Gewest ook hoger dan in de meeste EU-landen. Algemeen genomen beschouwden in 2020 ruim 6 op de 10 inwoners van de 27 EU-landen het lidmaatschap als een goede zaak. Tussen de lidstaten onderling bestaan er grote verschillen. In Ierland, Luxemburg en Duitsland waren er meer dan 8 op de 10 inwoners voorstander van lidmaatschap. In Oostenrijk en Italië lag het aandeel voorstanders het laagst: daar ging het om ongeveer 4 op de 10 personen.

  In het Vlaamse Gewest vond in de herfst van 2020 4% het EU-lidmaatschap een slechte zaak. Dat waren er iets minder dan in het Waalse Gewest (5%). In de EU27-landen zag gemiddeld 9% van de bevolking het lidmaatschap van de EU als een slechte zaak. In Portugal lag dat aandeel het laagst (2%), in Roemenië (19%) het hoogst.

Bronnen

Europese Commissie: Eurobarometer
GESIS: Eurobarometer

Publicatiedatum

10 augustus 2021

Volgende update

augustus 2022

Meer cijfers

Contact

Vorige versies