Steun EU-lidmaatschap

 • 7 op de 10 Vlamingen steunen lidmaatschap Europese Unie

  Net zoals in de voorgaande jaren kon de Europese Unie (EU) ook in 2019 op heel wat steun rekenen van de Vlaamse bevolking. Ruim 7 op de 10 Vlamingen vinden het een goede zaak dat België deel uitmaakt van de Europese Unie.

  Sinds 2005 kende de steun voor het EU-lidmaatschap in Vlaanderen een schommelend verloop. Ongeveer 2 op de 10 Vlamingen hadden in 2019 geen uitgesproken mening over het EU-lidmaatschap. 8% vond het EU-lidmaatschap een slechte zaak. Dat laatste aandeel schommelt sinds 2005 tussen 6% en 10%.

 • Vlaming staat positiever tegenover EU-lidmaatschap dan gemiddelde Europeaan

  De steun voor het EU-lidmaatschap lag in 2019 beduidend hoger in het Vlaamse dan in het Waalse Gewest. Terwijl 71% van de Vlamingen het lidmaatschap van de Europese Unie een goede zaak vindt, ging het in het Waalse Gewest om 55%.

  De steun voor het EU-lidmaatschap ligt in Vlaanderen ook hoger dan in de meeste EU-landen. Algemeen genomen beschouwden in 2019 6 op de 10 inwoners van de 28 EU-landen (inclusief het Verenigd Koninkrijk) het lidmaatschap als een goede zaak. Tussen de lidstaten onderling bestaan er grote verschillen. In Ierland, Luxemburg en Duitsland zijn ongeveer 8 op de 10 inwoners voorstander van lidmaatschap. In Tsjechië en Italië ligt het aandeel voorstanders het laagst: daar gaat het om minder dan 4 op de 10 personen.

  8% van de Vlamingen vond in 2019 het EU-lidmaatschap een slechte zaak. Dat zijn er de helft minder dan in het Waalse Gewest (16%). In de EU28-landen ziet gemiddeld 13% van de bevolking het lidmaatschap van de EU als een slechte zaak. In Litouwen ligt dat aandeel het laagst (3%), in het Verenigd Koninkrijk (28%) het hoogst.

Bronnen

Europese Commissie: Eurobarometer
GESIS: Eurobarometer

Publicatiedatum

14 april 2020

Volgende update

april 2021

Meer cijfers

Contact

Vorige versies