Stopzetting van wettelijke samenwoningen

 • 6 op 10 wettelijke samenwoningen stopgezet om te huwen

  In 2018 werden in het Vlaamse Gewest bijna 16.000 wettelijke samenwoningen beëindigd. In 6 op de 10 gevallen ging het om een stopzetting omdat de betrokken partners met elkaar huwden. In iets minder dan 4 op de 10 gevallen werd de wettelijke samenwoning beëindigd omdat de partners uit elkaar gingen. Uitzonderlijk werd het wettelijk samenwonen beëindigd door het overlijden van één van de partners (3%).

  De registratie van een wettelijke samenwoning van twee niet-gehuwde personen werd in ons land mogelijk in 2000. Sindsdien nam het aantal omzettingen in een huwelijk en het aantal ontbindingen door scheiding toe.

  In het Vlaamse Gewest hebben sinds 2000 277.000 paren (ooit) een wettelijke samenwoning geregistreerd. 28% van al deze wettelijke samenwoningen werd omgezet in een huwelijk. In 17% van alle gevallen gingen de wettelijk samenwonende paren uit elkaar. Uitzonderlijk overleed een partner (2%). Bij 53% van de ooit gestarte wettelijke samenwoningen zijn de partners nog steeds wettelijk samenwonend samen.

 • Bijna 4 scheidingen op 10 beëindigingen

  In 2018 werd in het Vlaamse Gewest 33% van de wettelijke samenwoningen beëindigd in onderling overleg en bij 4% betrof het een eenzijdige stopzetting.

  Het patroon van het type stopzetting van de wettelijke samenwoningen is de voorbije jaren amper gewijzigd. In 2010 werden ook bijna 4 op de 10 wettelijke samenwoningen beëindigd door een scheiding.

 • Stopzettingen vooral rond leeftijd van 30 jaar

  Ongeacht de reden van de beëindiging van de wettelijke samenwoning, gebeurde dit in het Vlaamse Gewest in 2018 vooral rond de leeftijd van 30 jaar. De ene partner was bij de beëindiging gemiddeld genomen 39,0 jaar, de andere partner 36,5 jaar.

 • Vooral gehuwd na de stopzetting

  Aangezien in 2018 een huwelijk de belangrijkste reden was om een wettelijke samenwoning te beëindigen, waren 6 op de 10 partners na de stopzetting gehuwd.

  Doordat vooral ongehuwden voor een wettelijke samenwoning kiezen, waren bij bijna 3 op de 10 stopzettingen de beide partners ongehuwd.

  Het profiel van de paren die hun wettelijke samenwoning beëindigden in 2018 sluit aan bij het profiel van de paren die een nieuwe wettelijke samenwoning registeren. Het gaat hoofdzakelijk man-vrouw paren en om paren met twee partners met de Belgische nationaliteit.

 • Beëindigde wettelijke samenwoningen duurden gemiddeld 4,5 jaar

  De in 2018 beëindigde wettelijke samenwoningen hadden gemiddeld genomen 4,5 jaar geduurd.

  Wettelijke samenwoningen die in 2018 werden omgezet in een huwelijk hadden gemiddeld genomen 4,3 jaar geduurd. Bijna de helft van de wettelijk samenwonenden die huwden in 2018 deden dit binnen de 2 jaar na de start van hun wettelijk samenwonen.

  Wettelijke samenwoningen die eindigden door een scheiding hadden gemiddeld genomen 4,7 jaar geduurd. Bijna 4 op de 10 wettelijk samenwonende paren die in 2018 scheidden, gingen binnen de eerste 2 jaar na de start van het wettelijke samenwonen uit elkaar.

  Een wettelijke samenwoning die werd beëindigd door het overlijden van één van de partners had gemiddeld genomen 6,6 jaar geduurd. Bij 1 op de 5 paren was de partner zeer kort na de start van de wettelijke samenwoning gestorven. Bij 1 op de 4 paren was de partner na 10 jaar of meer wettelijk samenwonen gestorven.

 • Meer omzettingen in huwelijk in provincie Limburg

  In de provincie Limburg werden in 2018 wettelijke samenwoningen iets vaker stopgezet om te huwen dan in de andere provincies.

 • Meer omzettingen in huwelijk in Vlaams Gewest dan in andere gewesten

  In 2018 werden in het Vlaamse Gewest wettelijke samenwoningen vaker dan in de andere gewesten omgezet in een huwelijk.

  In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en in het Waalse Gewest was een scheiding en een overlijden van de partner vaker dan in het Vlaamse Gewest de reden tot stopzetting van de wettelijke samenwoning.

Bronnen

Statbel: Wettelijke samenwoningen

 

Publicatiedatum

12 november 2019

Volgende update

november 2020

Meer cijfers

Contact

Vorige versies