Stopzetting van wettelijke samenwoningen

 • 6 op 10 wettelijke samenwoningen stopgezet om te huwen

  In 2019 werden in het Vlaamse Gewest bijna 15.814 wettelijke samenwoningen beëindigd. In bijna 6 op de 10 gevallen ging het om een stopzetting omdat de betrokken partners met elkaar huwden. In iets minder dan 4 op de 10 gevallen werd de wettelijke samenwoning beëindigd omdat de partners uit elkaar gingen. Uitzonderlijk werd het wettelijk samenwonen beëindigd door het overlijden van één van de partners (3%).

  De registratie van een wettelijke samenwoning van 2 niet-gehuwde personen werd in ons land mogelijk in 2000. Sindsdien nam het aantal omzettingen in een huwelijk en het aantal ontbindingen door scheiding toe.

  In het Vlaamse Gewest hebben sinds 2000 ongeveer 325.000 paren (ooit) een wettelijke samenwoning geregistreerd. Ruim een kwart (27%) van al deze wettelijke samenwoningen werd omgezet in een huwelijk. In 16% van alle gevallen gingen de wettelijk samenwonende paren uit elkaar. Uitzonderlijk overleed een partner (2%). Bij ruim de helft (55%) van de ooit gestarte wettelijke samenwoningen zijn de partners nog steeds wettelijk samenwonend samen.

 • Bijna 4 scheidingen op 10 beëindigingen

  In 2019 werd in het Vlaamse Gewest 34% van de beëindigde wettelijke samenwoningen stopgezet in onderling overleg en bij 4% betrof het een eenzijdige stopzetting.

  Het patroon van het type stopzetting van de wettelijke samenwoningen is de voorbije jaren amper gewijzigd. Ook in 2010 was een scheiding voor bijna 4 op de 10 beëindigde wettelijke samenwoningen de reden tot stopzetting.

 • Stopzettingen vooral rond leeftijd van 30 jaar

  Ongeacht de reden van de beëindiging van de wettelijke samenwoning gebeurde dit in het Vlaamse Gewest in 2019 vooral tussen de leeftijd van 25 en 49 jaar. De ene partner was bij de beëindiging gemiddeld genomen 39,4 jaar, de andere partner 36,8 jaar.

 • Vooral gehuwd na de stopzetting

  Aangezien in 2019 een huwelijk de belangrijkste reden was om een wettelijke samenwoning te beëindigen, waren bijna 6 op de 10 partners na de stopzetting gehuwd.

  Doordat vooral ongehuwden voor een wettelijke samenwoning kiezen, waren bij bijna 3 op de 10 stopzettingen de beide partners ongehuwd.

  Het profiel van de paren die hun wettelijke samenwoning beëindigden in 2019 sluit aan bij het profiel van de paren die een nieuwe wettelijke samenwoning registreren. Het gaat hoofdzakelijk om man-vrouw paren en om paren met 2 partners met de Belgische nationaliteit.

 • Beëindigde wettelijke samenwoningen duurden gemiddeld 4,7 jaar

  De in 2019 beëindigde wettelijke samenwoningen hadden gemiddeld genomen 4,7 jaar geduurd.

  Wettelijke samenwoningen die in 2019 werden omgezet in een huwelijk hadden gemiddeld genomen 4,4 jaar geduurd. Bijna de helft van de wettelijk samenwonenden die huwden in 2019 deden dit binnen de 2 jaar na de start van hun wettelijk samenwonen.

  Wettelijke samenwoningen die eindigden door een scheiding hadden gemiddeld genomen 5,0 jaar geduurd. Bijna 4 op de 10 wettelijk samenwonende paren die in 2019 scheidden, gingen binnen de eerste 2 jaar na de start van het wettelijke samenwonen uit elkaar.

  Een wettelijke samenwoning die in 2019 werd beëindigd door het overlijden van één van de partners duurde gemiddeld genomen 6,9 jaar. Bij 1 op de 4 paren was de partner binnen de 2 jaar na de start van de wettelijke samenwoning gestorven. Bij 1 op de 4 paren was de partner na 10 jaar of meer wettelijk samenwonen gestorven.

 • Weinig verschil tussen provincies

  De aard van de beëindiging van de wettelijke samenwoningen was in 2019 gelijkaardig in alle provincies.

 • Meer omzettingen in huwelijk in Vlaams Gewest dan in andere gewesten

  In 2019 werden in het Vlaamse Gewest wettelijke samenwoningen vaker dan in de andere gewesten omgezet in een huwelijk.

  In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en in het Waalse Gewest was een scheiding en een overlijden van de partner vaker dan in het Vlaamse Gewest de reden tot stopzetting van de wettelijke samenwoning.

Bronnen

Publicatiedatum

10 november 2020

Volgende update

november 2021

Meer cijfers

Contact

Vorige versies