Stopzettingen van ondernemingen

 • Aantal geschrapte ondernemingen in juli 2020 bijna 20% lager dan in juli 2019

  In juli 2020 werden in het Vlaamse Gewest 3.405 ondernemingen geschrapt als BTW-plichtigen. Dat aantal ligt 20% lager dan in dezelfde maand van 2019.

  Het aantal schrappingen van ondernemingen per maand kende tot maart 2020 een vrij gelijkaardig patroon over de jaren heen met pieken en dalen in dezelfde maanden, gecombineerd met een algemeen lichte stijging tussen 2018 en 2020. Dat blijkt niet langer het geval vanaf april 2020. In april 2020 lag het aantal schrappingen 20% lager dan in dezelfde maand in 2019. In mei 2020 ging het om een daling van 29% tegenover mei 2019. In juni bleef de daling tegenover een jaar geleden eerder beperkt, maar in juli 2020 ging het opnieuw om een grotere daling van 20%.

  De Covid-19-crisis lijkt in de cijfers tot juli dus nog niet te resulteren in een stijging van het aantal geschrapte ondernemingen tegenover het voorgaande jaar.

 • Ruim 35.000 schrappingen van ondernemingen in 2018

  In 2018 waren er in totaal 35.359 schrappingen van ondernemingen in het Vlaamse Gewest. Sinds 2008 is er sprake van een licht stijgende trend van het aantal schrappingen, met een piek van 37.249 schrappingen in 2014.

 • Meer schrappingen in Vlaams Gewest dan in andere gewesten

  Het Brusselse Hoofdstedelijke  Gewest kende in 2018 8.346 schrappingen, het Waalse 23.461 schrappingen. Daarmee lag het aantal schrappingen in het Waalse en Brusselse Hoofdstedelijke Gewest samen lager dan het aantal schrappingen in het Vlaamse Gewest (35.359).

 • Ruim 4.400 faillissementen in Vlaams Gewest

  In 2018 waren er 4.415 faillissementen in het Vlaamse Gewest. In de periode van 2008 tot 2013 was er een stijging van het aantal faillissementen, in de jaren nadien opnieuw een daling.

 • Meer faillissementen in Vlaams Gewest dan in andere gewesten

  In het Waalse en Brusselse Hoofdstedelijke Gewest waren er in 2018 minder faillissementen dan in het Vlaamse Gewest (4.415). Het Waalse Gewest eindigde 2018 met 2.430 faillissementen. Het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest kende in dat jaar 3.033 faillissementen.

Definities

Schrappingen: de schrappingen groeperen de entiteiten die niet BTW-plichtig zijn op 31 december van het geobserveerde jaar en die hoedanigheid wel hadden op 31 december van het jaar ervoor.
Faillissementen: een onderneming bevindt zich in staat van faillissement als twee voorwaarden zijn vervuld: een onderneming is niet meer in staat zijn schuldeisers te betalen en een onderneming kan geen krediet meer krijgen. 

Publicatiedatum

15 oktober 2020

Volgende update

17 november 2020

Meer cijfers

Contact

Vorige versies