Stopzettingen van ondernemingen

 • Aantal geschrapte ondernemingen in augustus 2020 1% hoger dan in augustus 2019

  In augustus 2020 werden in het Vlaamse Gewest 1.966 ondernemingen geschrapt als BTW-plichtigen. Dat aantal ligt iets hoger dan in dezelfde maand van 2019.

  Het aantal schrappingen van ondernemingen per maand kende tot maart 2020 een vrij gelijkaardig patroon over de jaren heen met pieken en dalen in dezelfde maanden, gecombineerd met een algemeen lichte stijging tussen 2018 en 2020. Dat blijkt niet langer het geval vanaf april 2020. In april 2020 lag het aantal schrappingen 20% lager dan in dezelfde maand in 2019. In mei 2020 ging het om een daling van 29% tegenover mei 2019. Het aantal schrappingen lag ook in juni 2020 nog iets lager dan een jaar geleden. In juli 2020 was er opnieuw een grote daling van 20%. Maar in augustus werd deze trend gebroken en is er voor het eerst sprake van een stijging.

 • Bijna 40.000 schrappingen van ondernemingen in 2019

  In 2019 waren er in totaal 39.990 schrappingen van ondernemingen in het Vlaamse Gewest. In de periode 2008 tot 2017 bleef het aantal schrappingen vrij stabiel rond ongeveer 30.000 per jaar. Enkel in de jaren 2013 tot 2015 lag dat aantal duidelijk hoger. Vanaf 2017 is er echter sprake van een stijging met net geen 40.000 schrappingen in 2019.

 • Meer schrappingen in Vlaams Gewest dan in andere gewesten

  Het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest kende in 2019 8.825 schrappingen, het Waalse Gewest 19.250 schrappingen. Daarmee lag het aantal schrappingen in het Waalse en Brusselse Hoofdstedelijke Gewest samen lager dan het aantal schrappingen in het Vlaamse Gewest (39.990).

 • Ruim 4.900 faillissementen in Vlaams Gewest

  In 2019 waren er 4.920 faillissementen in het Vlaamse Gewest. In de periode van 2008 tot 2013 was er een stijging van het aantal faillissementen, gevolgd door een daling tot 2018. In 2019 was er echter opnieuw sprake van een stijging.

 • Meer faillissementen in Vlaams Gewest dan in andere gewesten

  In het Waalse en Brusselse Hoofdstedelijke Gewest waren er in 2019 minder faillissementen dan in het Vlaamse Gewest (4.920). Het Waalse Gewest eindigde 2019 met 2.700 faillissementen. Het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest kende in dat jaar 2.978 faillissementen.

Definities

Schrappingen: de schrappingen groeperen de entiteiten die niet BTW-plichtig zijn op 31 december van het geobserveerde jaar en die hoedanigheid wel hadden op 31 december van het jaar ervoor.
Faillissementen: een onderneming bevindt zich in staat van faillissement als twee voorwaarden zijn vervuld: een onderneming is niet meer in staat zijn schuldeisers te betalen en een onderneming kan geen krediet meer krijgen. 

Publicatiedatum

17 november 2020

Volgende update

15 december 2020

Meer cijfers

Contact

Vorige versies