Studiebewijzen: diploma’s hoger onderwijs

  • Ruim 71.000 diploma’s uitgereikt in hoger onderwijs

    In het academiejaar 2019-2020 werden ruim 65.000 diploma’s afgeleverd binnen de initiële opleidingen van het hoger onderwijs (hoger beroepsonderwijs, professioneel gerichte bacheloropleiding, academisch gerichte bacheloropleiding en masteropleiding). De aanvullende opleidingen (BANABA-opleidingMANAMA-opleiding, Doctor) waren dat jaar goed voor bijna 6.000 bijkomende diploma’s. Samen gaat het om iets meer dan 71.000 diploma’s in het hoger onderwijs. Zijn niet in dit totaal inbegrepen: de diploma’s in specifieke lerarenopleidingen, de voorbereidings- en schakelprogramma’s en de doctoraatsopleidingen. Sinds 2019-2020 worden de graduaatsopleidingen van het hoger beroepsonderwijs aangeboden aan de hogescholen. Dit verklaart mee de stijging in het totaal aantal diploma’s uitgereikt in het hoger onderwijs ten opzichte van 2018-2019.

    Het aandeel masters binnen de initiële opleidingen schommelt de voorbije 10 jaar steevast rond 33% à 34%. Het aandeel professionele bachelors schommelde in die periode tussen 37% en 42%. In 2019-2020 werden bijna 22.000 masterdiploma’s uitgereikt. Datzelfde academiejaar werden ruim 24.000 professionele bachelordiploma’s uitgereikt.

  • Meeste diploma’s in Handelswetenschappen en bedrijfskunde en in Economische en toegepaste economische wetenschappen

    In het academiejaar 2019-2020 werd 32% van de professioneel gerichte bachelordiploma’s behaald in het studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde. Daarna volgde Onderwijs met 17% van de professionele bachelordiploma’s, gevolgd door Gezondheidzorg met 16%.

    Net als in academiejaar 2018-2019 werden de meeste diploma’s binnen de academisch gerichte opleidingen uitgereikt binnen het studiegebied Economische en toegepaste economische wetenschappen: 11% van alle academisch gerichte bachelors en masterdiploma’s situeert zich in dit studiegebied. Daarna volgt Rechten, notariaat en criminologische wetenschappen (9%), en Industriële wetenschappen en technologie (8%). Op de 4de plaats komt Psychologie en pedagogische wetenschappen. Dat studiegebied is daarmee een stijger: van de 7de plaats in academiejaar 2018-2019 naar de 4de plaats in 2019-2020. In Geneeskunde werden in 2019-2020 bijna 2.400 diploma’s uitgereikt en bijna 2.300 diploma’s in Bewegings- en revalidatiewetenschappen. Laatstgenoemd studiegebied kende ruim een verdubbeling in aantal uitgereikte diploma’s in de voorbije 10 jaar en is daarmee veruit de sterkste stijger binnen de academisch gerichte opleidingen. In 2013-2014 verhuisde dit studiegebied van de hogescholen naar de universiteiten.

Bronnen

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming:

Definities

Hoger beroepsonderwijs (HBO): graduaatsopleidingen van het hoger beroepsonderwijs bereiden voor op het uitoefenen van een beroep, maar je kan er ook mee doorstromen naar een bacheloropleiding. Qua niveau situeren deze opleidingen zich tussen dat van het secundair onderwijs en de bacheloropleidingen. Het niveau is minder theoretisch dan een bacheloropleiding. Werkplekleren vormt een belangrijk onderdeel van de opleiding. Graduaatsopleidingen hebben een studieomvang van 90 of 120 studiepunten. Vanaf 2019-2020 kan je deze opleidingen volgen aan de Vlaamse hogescholen. Er is hierop 1 uitzondering, nl. de hbo5-opleiding verpleegkunde (hbo5) volg je in een school voor secundair onderwijs.

Professioneel gerichte bacheloropleiding (PBA): deze opleiding is in de eerste plaats gericht op de beroepspraktijk. Je leert er de algemene en specifieke kennis en competenties die je nodig hebt om een beroep uit te oefenen. Na deze opleiding kan je direct aan de slag op de arbeidsmarkt. De studieomvang bedraagt ten minste 180 studiepunten.

Academisch gerichte bacheloropleiding (ABA): deze opleiding legt de nadruk op een brede, academische vorming of een vorming in de kunsten. Het is een theoretische opleiding, gericht op wetenschappelijk onderzoek. Je kan doorstromen naar een masteropleiding of naar de arbeidsmarkt.

Masteropleiding: masteropleidingen leggen de nadruk op gevorderde wetenschappelijke of artistieke kennis en competenties die je nodig hebt voor de zelfstandige beoefening van wetenschap of kunst, of voor de uitoefening van een beroep. Een masteropleiding wordt afgesloten met een masterproef. Een masteropleiding bedraagt ten minste 60 studiepunten. Dit noemen we ook de domeinmasters. Sinds 2019-2020 zijn er ook nieuwe educatieve masteropleidingen die een opleiding tot leraar combineren met een inhoudelijke masteropleiding in een domein. Het zijn masteropleidingen van 90 of 120 studiepunten, waarvan 60 studiepunten aan leraarschap besteed worden. Masteropleidingen sluiten aan bij een (academische) bacheloropleiding of volgen op een andere masteropleiding (master-na-master). Masteropleidingen kunnen ook toegankelijk zijn voor professioneel gerichte bachelors na het succesvol afronden van een schakelprogramma.

Bachelor-na-bachelor opleiding (BANABA): na een bacheloropleiding kan je een bachelor-na-bacheloropleiding volgen. Die opleidingen zorgen voor een verbreding of specialisatie van je bacheloropleiding.

Master-na-master opleiding (MANAMA): een master-na-master opleiding volgt op een andere masteropleiding. Die opleidingen zorgen ervoor dat je je vergaarde kennis en competenties binnen een bepaald studiegebied verder kan uitbouwen.

Doctor: het doctoraat is de hoogste graad die je aan een universiteit kan behalen. De titel die hieraan verbonden is, is doctor. Je moet baanbrekend wetenschappelijk onderzoek verrichten en je doctoraatsproefschrift publiek presenteren en verdedigen. 

Publicatiedatum

16 maart 2021

Volgende update

maart 2022

Meer cijfers

Contact

Vorige versies