Studiebewijzen: diploma's secundair onderwijs

 • 44% van alle diploma’s secundair onderwijs uitgereikt in het aso

  In het schooljaar 2019-2020 werden bijna 55.500 diploma’s secundair onderwijs uitgereikt in het voltijds gewoon secundair onderwijs. Dat waren er goed 2.000 minder dan 10 jaar eerder, in het schooljaar 2010-2011.

  Binnen het totaal van alle diploma’s uitgereikt in het secundair onderwijs namen de diploma’s uitgereikt in het algemeen secundair onderwijs (aso) het grootste aandeel in: 44,4% in 2019-2020. De diploma’s uitgereikt in het technisch secundair onderwijs namen 34,3% voor hun rekening. Daarna volgen het beroeps secundair onderwijs (bso) met 18,8% en het kunst secundair onderwijs (kso) met 2,5%.

 • Toename aandeel diploma’s wetenschappen in secundair onderwijs

  In het schooljaar 2019-2020 werd 29% van alle uitgereikte diploma’s secundair onderwijs in het aso behaald in de studierichting Wetenschappen-wiskunde. In 2010-2011 was dat nog 22%. Waar de studierichtingen met een klassieke talen-component in 2010-2011 nog 23% van het totaal aantal uitgereikte aso-diploma’s uitmaakten, was dat 10 jaar later nog 17%. De studierichtingen Humane wetenschappen en Economie-moderne talen wisselden voor het eerst van positie in de top 6: Humane wetenschappen klom naar de 2de plaats, Economie-moderne talen zakte naar de 3de plaats.

  Binnen het geheel van alle tso-studierichtingen groeide het aandeel van de studierichting Sociale en technische wetenschappen van 19% in 2010-2011 naar 23% in 2019-2020. Ook de studierichting Lichamelijke opvoeding en Sport kende een gestage klim. In het schooljaar 2019-2020 stond deze studierichting op de 3de plaats, gevolgd door Gezondheids- en welzijnswetenschappen. De studierichting Secretariaat-talen is sinds het schooljaar 2017-2018 uit de top 6 verdwenen. Voor de studierichting Boekhouden-informatica gebeurde dit al in het schooljaar 2016-2017.

  De studierichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige voert sinds enkele jaren de top 6 aan binnen het geheel van bso-studierichtingen. Het hoogst aantal diploma’s secundair onderwijs in het bso werd ook in het schooljaar 2019-2020 uitgereikt in deze richting (ruim 1.300). Op de 2de plaats kwam de studierichting Kantooradministratie en gegevensbeheer, gevolgd door Kinderzorg. De studierichting Veiligheidsberoepen duikt voor het eerst op in de top 6, op een gedeelde 6de plaats met de studierichting Winkelbeheer en etalage.

Bronnen

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming:

Definities

Diploma’s secundair onderwijs: diploma’s behaald in het 2de jaar van de 3de graad in aso, kso en tso of in het 3de jaar van de 3de graad in bso. Het gaat hier om diploma’s uitgereikt in het voltijds gewoon secundair onderwijs.

Publicatiedatum

27 augustus 2021

Volgende update

augustus 2022

Meer cijfers

Contact

Vorige versies