Studiebewijzen: diploma's secundair onderwijs

 • 45% van alle diploma’s secundair onderwijs uitgereikt in het ASO

  In het schooljaar 2018-2019 werden ruim 55.000 diploma’s secundair onderwijs uitgereikt in het voltijds gewoon secundair onderwijs. 

  Binnen het totaal van alle diploma’s uitgereikt in het secundair onderwijs nemen de diploma’s uitgereikt in het algemeen secundair onderwijs (ASO) het grootste aandeel in: 44,7% in 2018-2019. De diploma’s uitgereikt in het technisch secundair onderwijs nemen 33,8% voor hun rekening. Nadien volgt het beroeps secundair onderwijs (BSO) met 18,8%, en tot slot het kunst secundair onderwijs (KSO) met 2,6%.

 • Toename aandeel diploma’s wetenschappen in secundair onderwijs

  In het schooljaar 2018-2019 werd 28% van alle uitgereikte diploma’s secundair onderwijs in het ASO behaald in de studierichting Wetenschappen-wiskunde. In 2009-2010 was dit nog 22%. Waar de studierichtingen met een klassieke talen-component in 2009-2010 nog 23% van het totaal aantal uitgereikte ASO-diploma’s uitmaakten, was dat 10 jaar later nog 18%. Het aandeel van de studierichting Humane wetenschappen bleef stabiel op 18% van alle uitgereikte diploma’s ASO.

  Binnen het geheel van alle TSO-studierichtingen groeide het aandeel van de studierichting Sociale en technische wetenschappen van 17% naar 22%. De studierichting Lichamelijke opvoeding en Sport kwam in 2009-2010 voor het eerst in de top 6 voor. In het schooljaar 2018-2019 stond deze studierichting op de 3de plaats, gevolgd door Gezondheids- en welzijnswetenschappen. De studierichtingen Elektromechanica en Techniek-wetenschappen kwamen in 2009-2010 nog niet in de top 6 voor, 10 jaar later duiken zij hierin op op respectievelijk de 5de en 6de plaats. De studierichting Boekhouden-informatica kende een opmerkelijke daling en verdween uit de top 6. Ook de studierichting Secretariaat-talen is uit de top 6 verdwenen.

  Het hoogst aantal diploma’s secundair onderwijs in het BSO (ruim 1.400 in 2018-2019) werd uitgereikt in de studierichting Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige. Dit is een toename in vergelijking met schooljaar 2009-2010 (toen waren er iets meer dan 1.000 diploma’s), maar een daling ten opzichte van schooljaar 2017-2018 (toen waren er nog 1.600 diploma’s). Op de 2de plaats kwam de studierichting Kantooradministratie en gegevensbeheer, gevolgd door Kinderzorg.

Bronnen

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming:

Definities

Diploma’s secundair onderwijs: diploma’s behaald in het 2de leerjaar van de 3de graad in ASO, KSO en TSO of in het 3de leerjaar van de 3de graad in BSO. Het gaat hier om diploma’s uitgereikt in het voltijds gewoon secundair onderwijs.

Publicatiedatum

24 augustus 2020

Volgende update

augustus 2021

Meer cijfers

Contact

Vorige versies