Studiebewijzen volwassenenonderwijs

 • Bijna 55.000 certificaten en 3.300 diploma’s secundair uitgereikt in volwassenenonderwijs

  In het schooljaar 2019-2020 werden in het volwassenenonderwijs bijna 55.000 certificaten uitgereikt en meer dan 3.300 diploma’s secundair onderwijs. Ruim 51.000 daarvan werden uitgereikt in het secundair volwassenenonderwijs. Dat komt overeen met 94% van alle uitgereikte certificaten. De rest werd uitgereikt door de centra voor basiseducatie.

  Schooljaar 2019-2020 is het eerste schooljaar waarvoor de gegevens beschikbaar gemaakt kunnen worden. Een vergelijking met voorgaande schooljaren is dus niet mogelijk.

 • Nederlands voor anderstaligen (NT2) is grootste studiegebied bij uitgereikte certificaten

  Het secundair volwassenenonderwijs telt 50 studiegebieden. Daarnaast worden er ook Geletterdheidsmodules Nederlands en Leren Leren aangeboden, maar daarvoor kan men echter geen eindbewijs behalen. De opleidingen Nederlands voor anderstaligen (NT2) genereren ruim 40% van de certificaten in het secundair volwassenenonderwijs. Ook de Europese hoofdtalen (Duits, Engels, Frans, Italiaans en Spaans) en de ICT-opleidingen nemen een belangrijke plaats in.

 • Algemene en specifieke personenzorg zijn de belangrijkste studiegebieden waarin een diploma secundair onderwijs behaald werd

  Voor de diploma’s secundair onderwijs ziet deze lijst er anders uit. Een diploma secundair onderwijs kan onder andere behaald worden via het opleidingsgebied algemene vorming of via de combinatie van aanvullende algemene vorming (AAV) met een diplomagerichte beroepsopleiding. Vooral die tweede optie wordt gekozen. Algemene en specifieke personenzorg, administratie en ICT-opleidingen zijn de studiegebieden waar cursisten het vaakst een diploma behalen. Slechts 75 diploma’s secundair onderwijs werden uitgereikt na het afronden van een opleiding algemene vorming.

 • Nederlands voor anderstaligen (NT2) veruit grootste studiegebied in basiseducatie

  Basiseducatie telt 7 leergebieden. Daarnaast wordt er ook Maatwerk aangeboden, maar voor deze opleidingen kan men geen eindbewijs behalen. In de basiseducatie nemen de NT2-opleidingen nog een grotere plaats in dan in het secundair volwassenenonderwijs. 94% van de certificaten worden er uitgereikt in een NT2-opleiding.

Bronnen

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming: Statistisch Jaarboek van het Vlaams Onderwijs

Definities

Certificaat: een van rechtswege erkend studiebewijs, door het centrumbestuur uitgereikt aan een cursist die met succes een opleiding heeft beëindigd. In de basiseducatie worden certificaten van het lager onderwijs en de eerste graad van het secundair onderwijs uitgereikt. Er worden in de basiseducatie bijgevolg geen diploma’s secundair onderwijs uitgereikt.

Diploma secundair onderwijs: in het secundair volwassenenonderwijs kan naast een certificaat ook een diploma secundair onderwijs behaald worden (het vroegere tweedekansonderwijs).

Publicatiedatum

30 september 2021

Volgende update

september 2022

Meer cijfers

Contact