Studiedagen van Statistiek Vlaanderen

Statistiek Vlaanderen is in 2017 gestart met de organisatie van een jaarlijkse SV-studiedag. Bedoeling is om met deze studiedagen de kennis over kwalitatieve statistiekproductie en -verspreiding binnen ons netwerk en erbuiten te stimuleren en te coördineren en tegelijk Statistiek Vlaanderen op de kaart te zetten binnen de Vlaamse overheid en erbuiten. Op deze SV-studiedagen komen experten van binnen en buiten het netwerk aan het woord.

De SV-studiedagen zijn niet alleen gericht op de statistiekmedewerkers van de Vlaamse overheidsinstanties, maar meer algemeen op iedereen die interesse heeft in de verschillende aspecten verbonden aan de kwaliteitsvolle productie en verspreiding van openbare statistieken.

Er wordt 1 SV-studiedag per jaar georganiseerd, telkens op het einde van het jaar.

Deelname aan de SV-studiedagen is gratis. We vragen wel om vooraf in te schrijven.

Hieronder vindt u meer informatie over voorbije en geplande studiedagen.

14 december 2021 (UITGESTELD voorjaar 2022) Internationale studiedag over Regionale statistieken
17 december 2019 Data Science for better Decisions (in samenwerking met het Nederlandse Centraal Bureau voor de Statistiek)
21 december 2018 Sprekende cijfers – Trefzeker communiceren van statistiek voor betere beslissingen
18 december 2017 Lanceringsdag Statistiek Vlaanderen – Geloofwaardige cijfers voor een sterke democratie