Studieduur in het hoger onderwijs

  • Aandeel generatiestudenten dat bachelordiploma behaalt binnen de vooropgestelde studieduur neemt over de jaren af

    In het academiejaar 2016-2017 haalde 30% van de generatiestudenten zijn of haar bachelordiploma binnen de vooropgestelde studieduur. Het aandeel generatiestudenten dat een bachelordiploma behaalt binnen de vooropgestelde studieduur is doorheen de tijd gedaald. In het academiejaar 2008-2009 lag dat aandeel nog op 37%. Tussen 2008-2009 en 2016-2017 is het totaal aantal generatiestudenten in een bacheloropleiding toegenomen van 46.450 tot 50.309.

    De studieduur geeft de periode weer tussen de eerste inschrijving in een bacheloropleiding tot en met het behalen van het eerste bachelordiploma. Daarbij kan onderscheid gemaakt worden tussen het behalen van het bachelordiploma ‘binnen de vooropgestelde studieduur’, ‘na de vooropgestelde studieduur plus 1, 2, 3, 4 of meer academiejaren’ of ‘nog geen diploma behaald’. Deze laatste studenten kennen tevens een verlengde studieduur maar maken nog kans op het behalen van een diploma.

    De vooropgestelde studieduur wordt uitgedrukt in jaren en wordt bepaald op basis van de studieomvang van de opleiding. Voor een initiële bacheloropleiding met een studieomvang van 180 studiepunten bedraagt de vooropgestelde studieduur bijvoorbeeld drie jaar.

  • 1 op 5 studenten verwerft bachelordiploma na 1 bijkomend jaar studeren

    19% tot 20% van de studenten haalt zijn of haar bachelordiploma na 1 bijkomend jaar studeren. Dit aandeel blijft stabiel over de tijd. Nog eens 9% tot 11% van de studenten heeft 2 jaar extra nodig  om een bachelordiploma te behalen. Na 3 of meer jaar studeren bovenop de normale studieduur zijn de bijkomende aandelen studenten die alsnog een diploma verwerven klein.

Bronnen

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming

Definities

Generatiestudent: een student die zich, in een bepaald academiejaar, voor het eerst inschrijft met een diplomacontract voor een professioneel of academisch gerichte bachelor in het Vlaamse hoger onderwijs.

Publicatiedatum

25 mei 2020

Volgende update

mei 2021

Meer cijfers

Contact