Studierendement in het hoger onderwijs

  • Generatiestudenten in bacheloropleidingen verwerven gemiddeld 64% van opgenomen studiepunten

    Het studierendement van generatiestudenten in een professioneel of academisch gerichte bachelor lag in het academiejaar 2018-2019 op 64%. Het gaat om het percentage studiepunten waarvoor een student slaagt in één academiejaar, wat een beeld geeft over de studie-efficiëntie van studenten.

    Het studierendement bleef tussen de academiejaren 2009-2010 en 2018-2019  min of meer stabiel. Studenten slagen telkens voor ongeveer twee derde van hun studiepunten. Het aantal generatiestudenten in een bacheloropleiding is in diezelfde periode gestegen van 48.486 tot 50.674.

  • Studenten in initiële masteropleidingen verwerven gemiddeld 91% van opgenomen studiepunten

    Het studierendement van studenten in een masteropleiding lag in het academiejaar 2018-2019 op 91%. Ook dat percentage bleef stabiel tussen de academiejaren 2009-2010 en 2018-2019. Studenten slagen telkens voor ongeveer 90% van hun studiepunten. In diezelfde periode nam het aantal masterstudenten toe van 34.758 tot 46.038.

Bronnen

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming

Definities

Studierendement: de verhouding van het aantal verworven studiepunten ten opzichte van het aantal opgenomen studiepunten gerapporteerd volgens de instelling.

Generatiestudent: een student die zich, in een bepaald academiejaar, voor het eerst inschrijft met een diplomacontract voor een professioneel of academisch gerichte bachelor in het Vlaamse hoger onderwijs.

Publicatiedatum

25 mei 2020

Volgende update

mei 2021

Meer cijfers

Contact

Vorige versies