Surveys
Gemeentemonitor

Logo Jouw gemeente in cijfersDe gemeente- en de stadsmonitor: bron aan survey materiaal

Bijna negen op tien inwoners geeft aan graag te wonen in hun gemeente of stad. Hoe tevreden zijn ze over de voorzieningen? Welke evoluties stellen we vast voor wonen, veiligheid of mobiliteit? Welke financiële middelen zetten de lokale besturen in voor hun werking? Op deze en andere vragen bieden de gemeente- en de  stadsmonitor een antwoord!

De gemeente- en de stadsmonitor zijn omgevingsscanners die de brede omgeving van elke Vlaamse gemeente en centrumstad in beeld brengen. Beide monitoren bevatten meer dan 200 indicatoren, waaronder meer dan 80 survey-indicatoren, die afkomstig zijn uit een grootschalige bevraging bij een representatief staal van de inwoners in elke Vlaamse gemeente of stad.

De gemeentemonitor verschijnt de 1ste keer en hanteert het beschrijven van ‘de staat’ of ‘de toestand’ van gemeenten als vertrekpunt. Daartoe bevat deze monitor cijferreeksen die de brede maatschappelijke omgeving in de Vlaamse gemeenten in beeld brengen en een indicatie geven van de interne organisatie van het lokaal bestuur.

De stadsmonitor verschijnt al voor de 6de keer en beschrijft de maatschappelijke ontwikkelingen in 13 Vlaamse steden. De indicatoren geven aan of de steden in een meer leefbare en duurzame richting evolueren.

Bouwstenen

De bouwstenen van de gemeente- en de stadsmonitor zijn indicatoren. Bij de zoektocht naar data gebruiken we verschillende bronnen:

  1. databanken van federale of Vlaamse overheidsinstanties;
  2. een grootschalige survey bij de inwoners van de 295 gemeenten en een grootschalige survey bij de inwoners van de 13 centrumsteden
  3. data die steden zelf verzamelen en bezorgen, waaronder heel wat geografische informatie die de aanwezigheid en spreiding van voorzieningen in beeld kan brengen met GIS-toepassingen.

Survey Gemeente en Stadsmonitor

Heel wat indicatoren komen uit een grootschalige bevraging bij inwoners (vanaf 17 jaar) uit de 295 gemeenten en de 13 centrumsteden. In het voorjaar van 2017 schreven we bijna 400.000 inwoners aan. Met de survey van de gemeentemonitor beoogden we representatieve resultaten voor de 295 gemeenten samen. Maar voor de eerste keer mikten we ook op resultaten op stads- of gemeenteniveau zelf. De survey van de stadsmonitor moest representatieve resultaten opleveren voor de 13 centrumsteden samen en voor elk van hen afzonderlijk.

Beide bevragingen peilen naar de tevredenheid, het gedrag en de participatie van inwoners. Dat levert informatie op die de federale en Vlaamse databanken ons niet kunnen aanleveren. De vragenlijst die we gebruikten in de 295 gemeenten en deze die we aanwendden in de 13 steden stemden we op elkaar af waar mogelijk.
We verwerkten alle gegevens anoniem. Cijfergegevens tonen we enkel op gemeentelijk en stedelijk niveau. Enkel de 11 steden, die opteerden voor extra bevragingen, beschikken over cijfers op stadsdeelniveau

In navolging van de socio-economische bevraging van 2001, is dit een unieke databron voor elke Vlaamse gemeente en stad.

Wil je graag de vragenlijst raadplegen? Wil je weten hoeveel respondenten in jouw gemeente werden bevraagd? Op www.gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be vind je alle bijkomende informatie.

Naar de cijfers

Rapport Jouw gemeente in cijfers

In het rapport ‘Jouw gemeente in cijfers’ brengen we een selectie van 100 relevante  omgevingsindicatoren in beeld voor elke Vlaamse gemeente. Dit rapport werpt aldus een eerste snelle blik op jouw gemeente. Je kan het eenvoudig dowloaden in pdf.

Je vind alle rapporten op de site van Statistiek Vlaanderen en op de site van de Gemeente- en stadsmonitor.

Stadsmonitor 13 centrumsteden 

De Stadsmonitor beschrijft aan de hand van een 200-tal indicatoren actuele maatschappelijke ontwikkelingen in de 13 centrumsteden. Je kan dit rapport in zijn geheel (pdf en e-book) of per hoofdstuk (pdf) downloaden. Telkens vind je per indicator een tabel en een grafiek, vergezeld van een toelichting.  Daarnaast vind je ook een bijlage met GIS-kaarten op stadsniveau (in pdf).

Naar de Stadsmonitor.

Stel zelf je rapport samen 

Wil je nog meer cijfers raadplegen over je gemeente? Wil je graag een zicht op de interne organisatie van jouw bestuur? Of wil je graag een rapport op maat samenstellen en jouw gemeente vergelijken met andere gemeenten of je buurgemeenten? Dan kan je zelf aan de slag met de interactieve toepassing.