Wie zijn we

Het Netwerk Statistiek Vlaanderen

Statistiek Vlaanderen is het netwerk van Vlaamse overheidsinstanties die openbare statistieken ontwikkelen, produceren en publiceren. Deze openbare statistieken over Vlaanderen lopen inhoudelijk breed uiteen: van de mensen die er wonen en werken over economie en omgeving tot de plaats van Vlaanderen in de wereld. Tegelijk reikt het netwerk aan gebruikers een bredere context aan, door statistieken thematisch samen te brengen, trends uit te tekenen en cijfers in een geografisch kader te plaatsen.

Statistiek Vlaanderen voert een gecoördineerd statistiekbeleid, zodat de kerncijfers over Vlaanderen en de onderliggende open data via één portaalsite voor iedereen vlot toegankelijk zijn. Zo krijgen burgers, organisaties en bedrijven correcte en gedetailleerde info over Vlaanderen aangereikt. We streven ernaar alle openbare statistieken over Vlaanderen te ontwikkelen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen  en internationale principes  rond kwaliteit, relevantie en onafhankelijkheid.

In samenwerking met de statistiekproducenten en -gebruikers wordt jaarlijks een Vlaams statistisch programma voorbereid, dat onze werkzaamheden beschrijft.

Statistiek Vlaanderen maakt deel uit van het Interfederaal Instituut voor de Statistiek (IIS) dat binnen België de coördinatie verzorgt tussen de verschillende statistische autoriteiten op federaal en regionaal vlak. Daarnaast is het netwerk vertegenwoordigd in het Instituut voor Nationale Rekeningen.

Statistiek Vlaanderen: Geloofwaardige cijfers voor een sterke democratie

Contact

Statistiek Vlaanderen
Havenlaan 88 bus 100
1000 Brussel

Contacteer het secretariaat

Statistische helpdesk

 

Kaart