SV-rapport ‘Alleenwonenden in het Vlaamse Gewest: verschuivingen tussen 1990 en 2020’

Cover SV-Rapport Alleenwonen

Het rapport gaat in op de verschuivingen bij de groep alleenwonenden in het Vlaamse Gewest in de afgelopen 3 decennia. Daarbij wordt gebruik gemaakt van gegevens van Belgische statistiekbureau Statbel over de huishoudpositie van alle inwoners van België sinds 1990.

In het Vlaamse Gewest is in de periode 1990-2020 het aantal alleenwonenden veel sterker toegenomen dan het aantal volwassenen. De sterke toename van het aantal alleenwonenden ging gepaard met een wijziging van hun profiel. Anno 2020 bestaat de groep alleenwonenden meer dan in 1990 uit mannen, uit vijftigers, uit jongere ongehuwde en oudere gescheiden personen. Bij de jongere alleenwonenden valt de toename van het aantal niet- Belgen op. En meer dan voorheen wonen alleenwonenden nu ook buiten de centrumsteden.

Het percentage volwassenen dat op jaarbasis gaat alleenwonen is de voorbije 3 decennia slechts in zeer geringe mate toegenomen. De aanleidingen om alleen te gaan wonen zijn doorheen de tijd wel veranderd. Men doet dit minder omwille van het verlaten van het ouderlijke huis, maar vaker na een scheiding. Bovendien stromen meer alleenwonenden vanuit een ander gewest of vanuit het buitenland binnen in het Vlaamse Gewest.

Het percentage alleenwonenden dat op jaarbasis ophoudt met alleen te wonen, is de voorbije 2 decennia niet gewijzigd. Ook de aanleidingen om op te houden met alleen te wonen zijn amper veranderd.

Download het rapport:
SV-rapport 2020/7: Alleenwonenden in het Vlaamse Gewest: verschuivingen tussen 1990-2020 (Pdf - 7,6 MB)
Bijlagen SV-rapport 2020/7 (Pdf - 1 MB)

Auteurs:
Martine Corijn en Jan Pickery

Publicatiedatum:
18 december 2020

Meer informatie:
Martine Corijn
Statistiek Vlaanderen