SV-rapport ‘Leefvormen per leeftijdsgroep: verschuivingen tussen 1990-2020 in het Vlaamse Gewest’

Cover SV rapport leefvormen

Het rapport gaat in op de verschuivingen in de leefvormen van de inwoners van het Vlaamse Gewest in de afgelopen 3 decennia. Daarbij wordt gebruik gemaakt van gegevens van Belgische statistiekbureau Statbel over de huishoudpositie van alle inwoners van België sinds 1990.

De analyses in het rapport maken duidelijk dat er de voorbije 3 decennia aanzienlijke verschuivingen optraden in de leefvormen van de inwoners van het Vlaamse Gewest. Dat hangt samen met de wijziging van de opbouw van de bevolking naar leeftijd door de veroudering van de babyboomgeneratie en door de toegenomen levensverwachting. Ook de verandering van de verdeling van de bevolking naar burgerlijke staat, ten gevolge van de gewijzigde betekenis en timing van een huwelijk en van het ouderschap, speelde hierin een rol.

Met zowel de leefvormen als de leeftijdsgroepen als invalshoek wordt in dit rapport een meer volledig beeld van de veranderingen geschetst. Vooral bij dertigers en veertigers trad een verschuiving van gehuwd samenwonen en gehuwd ouderschap naar ongehuwd samenwonen en ongehuwd ouderschap op. Bij de oudste leeftijdsgroepen nam het samenwonen met een partner toe. De sterk gegroeide groep zestigers kende relatief gezien het minst veranderingen van leefvorm.

Elk decennium kende een eigen type verschuiving van leefvorm: in de jaren 1990 nam het ongehuwd samenwonen zonder kinderen toe en in de jaren 2000 het ongehuwd samenwonen met inwonende kinderen. In de jaren 2010 trad een sterke daling van het gehuwd samenwonen bij vijftigers zonder inwonende kinderen op.

Download het rapport:
SV-rapport 2020/6: Leefvormen per leeftijdsgroep: verschuivingen tussen 1990-2020 in het Vlaamse Gewest (Pdf - 7,1 MB)
Bijlagen SV-rapport 2020/6 (Pdf - 732 kB)

Auteurs: Martine Corijn en Jan Pickery

Publicatiedatum: 27 november 2020

Meer informatie:
Martine Corijn
Statistiek Vlaanderen