SV-rapport ‘Statistiekontwikkeling: Belang van de export voor de Vlaamse economie’

Cover-SV-rapport-2021-03

Dit SV-rapport gaat over het belang van de uitvoer voor de Vlaamse economie. De uitvoer is immers een belangrijke hoeksteen van onze welvaart. Het is daarom interessant om te weten hoeveel bruto toegevoegde waarde en hoeveel werkgelegenheid de uitvoer van Vlaamse goederen en diensten oplevert.

Eerst komt aan bod wat juist onder uitvoer verstaan wordt. Het gaat om de uitvoer zoals in de definitie van de nationale rekeningen, met name het Europees stelsel van Rekeningen 2010 (ESR 2010). Het rapport legt de verschillen uit met het oudere ESR 95 en met de handelsstatistieken van het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR).

Daarna wordt gefocust op de omvang van de uitvoer volgens de traditionele regionale rekeningen van het ESR 2010. Het gaat om de bedragen van goederen en diensten naar bedrijfstak. De totale uitvoer van goederen en diensten kwam in 2019 op 273 miljard euro. Daarmee lag de uitvoerratio in 2019 op 98%. De uitvoerratio is de verhouding van de uitvoer tegenover het bruto binnenlands product (bbp).

Maar dit rapport wil verder gaan. Via een interregionale input-outputtabel (RIOT) wordt een inschatting gemaakt van de bruto toegevoegde waarde en de werkgelegenheid door de uitvoer. Een RIOT brengt de onderlinge leveringen tussen bedrijfstakken in de 3 gewesten in beeld en ook de leveringen aan de finale vraag (consumptie, investeringen en ook uitvoer). In 2015 stelde het Federaal Planbureau (FPB) met medefinanciering van de gewesten een RIOT samen voor het jaar 2010 volgens het ESR 95. Die oefening werd in 2019 herhaald, maar dan volgens het nieuwe ESR 2010. Het is die laatste RIOT die de basis vormt voor de berekeningen in dit rapport. De RIOT laat toe de bijdrage van Vlaamse goederen en diensten tot de Belgische uitvoer in kaart te brengen. Verder kunnen ook multiplicatoren bepaald worden (hoeveel extra bruto toegevoegde waarde en extra werkgelegenheid brengt een verhoging van de uitvoer met 1 miljoen euro op). Ook kan worden berekend hoeveel bruto toegevoegde waarde en hoeveel werkgelegenheid de totale uitvoer van Vlaamse goederen en diensten genereert. In 2010 ging het om 69 miljard euro bruto toegevoegde waarde en werk voor circa 850.000 personen.

Het rapport wordt afgesloten met een beoordeling van de voor- en nadelen van deze methode en de bruikbaarheid ervan voor de opmaak van openbare statistieken over uitvoer. Belangrijkste beperking is dat dergelijke RIOT niet jaarlijks wordt opgemaakt waardoor slechts periodieke berekeningen mogelijk zijn.

Download het rapport:
SV-rapport 2021/3 - Statistiekontwikkeling: Belang van de export voor de Vlaamse economie (Pdf - 6,7 MB)

Auteur:
Thierry Vergeynst

Publicatiedatum:
14 april 2021

Meer informatie:
Thierry Vergeynst
Statistiek Vlaanderen