SV-Rapport 'Verhuistrajecten van internationale immigranten na aankomst in België'

cover_rapport_2020_4_immigranten

Het rapport 'Verhuistrajecten van internationale immigranten na aankomst in België' gaat de mogelijkheid na om nieuwe statistieken te ontwikkelen over geografische mobiliteit van internationale immigranten, meer bepaald met betrekking tot 1) duur van het verblijf in België, 2) duur van het verblijf op de plaats van aankomst en 3) verhuistrajecten en geografische spreiding. Op basis van Rijksregisterdata worden individuele verhuisbewegingen over verschillende jaren opgevolgd en de verschillen geanalyseerd naargelang eerste verblijfplaats - Antwerpen, Gent, Leuven en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest – en tussen immigratiecohorten uit het jaar 2000, 2005 en 2010.

Een belangrijk deel van de immigranten vertrekt terug naar het buitenland. Deze uitstroom is het meest uitgesproken in de eerste 5 jaren na aankomst, neemt af bij meer recente immigratiecohorten en verschilt van stad tot stad. Leuven heeft de meeste emigratie naar het buitenland, Antwerpen de minste. Alleenwonenden evenals Noord-Europeanen en niet-Europeanen emigreren sneller naar het buitenland, terwijl Turken en Marokkanen eerder geneigd zijn langer in België te blijven.

Immigranten die niet emigreren blijven langere tijd in de stad van aankomst wonen. Verhuisbewegingen concentreren zich voornamelijk binnen de Vlaamse Ruit of gaan naar het Waalse Gewest, maar in de meest recente cohorte neemt de spreiding over het Vlaamse Gewest aanzienlijk toe. Het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest is een soort knooppunt waar mensen tijdelijk naar toe gaan, maar waarna ze terugkeren naar arrondissementen rond de stad van aankomst. Samenwonenden en gezinnen met kinderen alsook personen uit Oost-Europese landen trekken het vaakst weg uit hun eerste woonplaats.

De resultaten tonen aan dat de geografische opvolging van internationale immigranten statistische informatie kan verschaffen complementair aan bestaande statistieken. Een uitbreiding van de geografische focus van de studie en een verbetering van de operationele definitie van migratietrajecten zijn echter noodzakelijk voor verdere statistiekontwikkeling.

 

Download het rapport:
SV-Rapport 2020/4 - Statistiekontwikkeling: Verhuistrajecten van internationale immigranten na aankomst in België (Pdf - 2,2 MB)
Bijlage bij SV-Rapport 2020/4 - Statistiekontwikkeling: Verhuistrajecten van internationale immigranten na aankomst in België (Pdf - 0,2 MB)

Auteurs: Ingrid Schockaert, Ulrich Pötter, Edwin Pelfrene en Jan Pickery

Publicatiedatum: 9 juni 2020

 

Meer informatie:
Ingrid Schockaert
Statistiek Vlaanderen