SV-rapporten over huwelijken en echtscheidingen in het Vlaamse Gewest

Bruidsboeket Statistiek Vlaanderen (SV) publiceert op haar website de meest actuele Vlaamse openbare statistieken over tal van thema’s. Deze openbare statistieken worden op een laagdrempelige manier voorgesteld, gericht op een breed publiek. Ter aanvulling en ondersteuning van deze openbare statistieken zal Statistiek Vlaanderen voortaan ook meer uitgebreide SV-Rapporten publiceren. Het gaat om rapporten waarin diepgaandere analyses van bepaalde statistieken worden gemaakt, waarin statistieken rond een bepaald thema, een geografische entiteit of een doelgroep worden samengebracht of waarin de ontwikkeling van nieuwe statistieken wordt verkend.

De eerste twee rapporten in deze nieuwe reeks gaan dieper in op de statistieken over huwelijken en echtscheidingen in het Vlaamse Gewest. Partnerrelaties aangaan en partnerrelaties beëindigen zijn belangrijke momenten in het leven van volwassenen. Een deel van de partnerrelatie-dynamiek wordt geregistreerd via de huwelijken en de echtscheidingen. Al dan niet een partnerrelatie hebben en meer specifiek al dan niet met een partner samenwonen, heeft allerlei implicaties voor het sociaal-economisch en sociaal-psychologisch welzijn van de volwassenen en van de eventueel betrokken kinderen.

In het eerste deel van de twee rapporten wordt het aantal huwelijken en echtscheidingen in het Vlaamse Gewest sinds 2000 geschetst en wordt het profiel van de betrokken personen toegelicht. In een tweede deel worden huwelijks- en echtscheidingskansen berekend. Daarbij wordt het aantal huwelijken en echtscheidingen afgezet ten opzichte van het aantal personen dat kan huwen en uit de echt scheiden. De berekening van deze kansen geeft meer inzicht in de geobserveerde evolutie van het aantal huwelijken en echtscheidingen . De huwelijks- en echtscheidingskansen worden ten slotte  vergeleken op gemeentelijk niveau, tussen de Belgische gewesten en met andere Europese landen.


Download de rapporten:
SV-Rapport 2019/1: Huwelijken en huwelijkskansen in het Vlaamse Gewest
SV-Rapport 2019/2: Echtscheidingen en echtscheidingskansen in het Vlaamse Gewest

Publicatiedatum: 23 september 2019

Meer informatie:
Martine Corijn
Statistiek Vlaanderen