SV-seminarie ‘Nieuwe surveystrategie van Statistiek Vlaanderen’

Op dinsdag 29 juni 2021 stelt Statistiek Vlaanderen tijdens een online seminarie haar nieuwe surveystrategie voor. Die werd voor het eerst toegepast in het voorjaar van 2021 bij de COVID-19-bevraging en de eerste editie van de SV-bevraging.


Tijdens het online seminarie van 29 juni 2021 staan we stil bij de vernieuwde surveystrategie van Statistiek Vlaanderen en de resultaten van de eerste bevragingen georganiseerd op basis van deze nieuwe aanpak.
Enkele centrale elementen in de nieuwe surveystrategie zijn het gebruik van een aselecte steekproef uit het Rijksregister, een ‘mixed mode’-aanpak van de bevraging (de vragenlijst kan zowel online als op papier ingevuld worden) en een ‘mobile first’-design van de vragenlijst (gemakkelijk in te vullen op de smartphone).

Dit voorjaar liepen er 2 bevragingen op grond van deze hernieuwde aanpak. Vooreerst was er de eerste editie van de Statistiek Vlaanderen-bevraging (SV-bevraging). Deze bevraging is er op gericht om een aantal Vlaamse openbare statistieken van data te voorzien. De SV-bevraging wordt meerdere keren per jaar georganiseerd en maakt gebruik van een steekproef van 6.000 inwoners van het Vlaamse Gewest.

Daarnaast was er de COVID-19-bevraging. De coronapandemie zorgde voor een grote nood aan betrouwbare en actuele gegevens over de impact van deze crisis op de leefsituatie van de bevolking. Om aan die nood tegemoet te komen, organiseerde Statistiek Vlaanderen begin 2021 een grootschalige COVID-19-bevraging. Aan 20.000 meerderjarige inwoners van het Vlaamse Gewest, geselecteerd via een toevalssteekproef uit het Rijksregister, werd gevraagd naar de impact van de crisis op hun gezondheid, sociale contacten, werksituatie, inkomen en woon- en gezinssituatie.
Tijdens het seminarie zullen de belangrijkste resultaten van deze 2 bevragingen worden voorgesteld.


Praktisch

Wanneer? Dinsdag 29 juni 2021 van 10 u. tot 12.30 u.
Waar? Dit seminarie zal online plaatsvinden.


Programma

De presentatie wordt gegeven door Tina Vander Molen en Dries Verlet (Vlaamse Statistische Autoriteit).

Download de presentatie (412 kB)

Volgende thema's worden behandeld:

- Survey strategie

- Design van de vragenlijsten

- Steekproef

- Cleaning van de data

- Weging

- Respons

- Communicatie van de resultaten

- Belangrijkste bevindingen