Televisiezenders

  • 71 operationele televisiezenders in 2019

    Vlaanderen telde in 2019 3 openbare, 10 particuliere en 58 private erkende televisiezenders.  Dat zijn samen 71 operationele televisiezenders.  

    Tot 2011 bestonden er 2 openbare televisiediensten, vanaf 2017 zijn dat er 3.

    Tot 2008 waren er in Vlaanderen verschillende particuliere landelijke omroepen erkend. In 2008 waren dat er 18 voor alle Vlamingen, 21 voor doelgroepen en 13 betalende omroepen. Vanaf 2009 verdwenen deze van het toneel. Alleen de regionale particuliere zenders bleven over.

    Sinds 2009 zijn er ook private erkende televisiezenders. Dat aantal schommelde tussen 71 in 2010 en 54 in 2018.

Bronnen

Vlaamse Regulator voor de Media: website

Publicatiedatum

6 maart 2020

Volgende update

maart 2021

Meer cijfers

Contact

Vorige versies