Tevredenheid informatie en communicatie

 • Bijna 3 op 10 vinden informatie van Vlaamse overheid voldoende en correct

  In het voorjaar van 2021 oordeelden bijna 3 op de 10 volwassen inwoners van het Vlaamse Gewest dat de Vlaamse overheid voldoende informatie geeft en dat die informatie correct is. Iets meer dan 2 op de 10 vonden dat de Vlaamse overheid tijdig informatie geeft en dat die informatie duidelijk is.

  Daarentegenover staat dat 38% het (helemaal) oneens is met de stelling dat de Vlaamse overheid duidelijk is. 34% is het oneens met de stelling dat de informatie tijdig gegeven wordt. Net geen 3 op de 10 zijn het expliciet oneens met de stelling dat de Vlaamse overheid voldoende informatie of correcte informatie geeft.

  Vergelijkbare cijfers voor de periode voor 2021 zijn niet beschikbaar. 

 • Hogere tevredenheid over informatie en communicatie bij hoogopgeleiden en 35- tot 49-jarigen

  Globaal genomen bijven de verschillen tussen mannen en vrouwen eerder beperkt.

  Verder zijn 35- tot 49-jarigen over het algemeen positiever over de verschillende aspecten van informatie en communicatie dan de andere leeftijdsgroepen.

  Het meest uitgesproken zijn de verschillen naar opleidingsniveau. Zo zijn hooggeschoolden merkelijk positiever op alle bevraagde aspecten. De middengeschoolden zijn het minst positief. De verschillen zijn het grootst bij de correctheid van de informatie. Terwijl 33% van de hooggeschoolden het (helemaal) eens is met de stelling dat de informatie van de Vlaamse overheid correct is, is dat 22% bij de middengeschoolden.

  Naargelang van de huishoudpositie is er geen duidelijke lijn in de verschillen. Bij de aspecten over tijdigheid en correctheid van de informatie zijn de personen die nog thuiswonen wel duidelijk positiever dan de andere groepen.

 • In Vlaams-Brabant is men positiever over de informatie van de Vlaamse overheid, in Limburg minder

  Bij de vergelijking tussen de provincies zijn er over de correctheid, tijdigheid en duidelijkheid van de informatie duidelijke verschillen. Over deze aspecten zijn de inwoners van Vlaams-Brabant het meest positief. In Limburg is men minder positief over deze aspecten. 

  Naargelang van de urbanisatiegraad zijn er verschillen tussen de grootsteden, centrumsteden en stedelijke rand enerzijds en de kleinere steden, het overgangsgebied en het platteland anderzijds. In de eerste groep gemeenten worden de verschillende aspecten van de informatie over het algemeen iets positiever beoordeeld dan in de tweede groep gemeenten. 

Bronnen

Statistiek Vlaanderen: SV-bevraging

Publicatiedatum

20 mei 2021

Volgende update

mei 2022

Meer cijfers

Contact

Vorige versies