Tevredenheid met het beleid

 • Hoe lager het bestuursniveau, hoe hoger de tevredenheid over het beleid

  Uitgedrukt in een schaal gaande van 0 (heel ontevreden) tot 10 (heel tevreden) is er sprake van een duidelijke stijging van de tevredenheid over het beleid naargelang het gaat over een lager bestuursniveau (en omgekeerd). De gemiddelde tevredenheid van de bevolking over het beleid lag in het voorjaar van 2021 op 6,1 bij de lokale overheid en op 4,5 bij de Europese overheid.

  De hogere tevredenheid over het beleid naarmate men over het beleid van een lager bestuursniveau oordeelt, valt ook af te leiden uit de aandelen per specifieke score. Zo geeft een derde (34%) een score van 6 of meer bij de Europese overheid. Dat stijgt tot 63% bij de lokale overheid. Bij de scores van 7 of meer gaat het om 19% bij de Europese overheid en 48% bij de lokale overheid.

  Vergelijkbare cijfers voor de periode voor 2021 zijn niet beschikbaar.

 • Hogere tevredenheid bij hooggeschoolden

  Vrouwen zijn globaal genomen iets meer tevreden over het beleid op de verschillende bestuursniveaus. Bij de provinciale en Vlaamse overheid blijft dat verschil beperkt.

  De verschillen tussen de leeftijdsgroepen zijn ook niet zo uitgesproken. Enkel wat het beleid van de provinciale overheid en de Europese overheid betreft, zijn er betekenisvolle verschillen. Meer specifiek zijn de personen jonger dan 35 jaar het meest tevreden zijn. 

  Er is een duidelijke toename van de tevredenheid over het beleid naargelang het opleidingsniveau hoger is en dit voor alle bestuursniveaus.

  De verschillen naargelang van de huishoudpositie zijn beperkt en enkel betekenisvol wat de tevredenheid over het beleid van de Europese overheid betreft. Diegenen die (nog) bij de ouders wonen zijn het meest tevreden over het beleid van deze overheid.

 • Inwoners van Vlaams-Brabant en de grootsteden meer tevreden met het beleid van de Vlaamse, federale en Europese overheid

  Naargelang van de urbanisatiegraad zijn er enkel duidelijke verschillen in de beoordeling van de Vlaamse, federale en Europese overheid. Voor deze bestuursniveaus zijn de inwoners van de grootsteden meer tevreden over het beleid. Bij de verschillen tussen de provincies, zijn bij deze bestuursniveaus de inwoners van Vlaams-Brabant het meest tevreden. Wat de tevredenheid over het beleid van de lokale en provinciale overheid betreft, is er een hogere tevredenheid in West-Vlaanderen.

Bronnen

Statistiek Vlaanderen: SV-bevraging

Publicatiedatum

12 mei 2021

Volgende update

mei 2022

Meer cijfers

Contact

Vorige versies