Tevredenheid met voorzieningen

 • Vlaming meest tevreden over huisvuil-, cultuur- en sportvoorzieningen

  De huisvuil-, cultuur- en sportvoorzieningen halen de hoogste tevredenheidsscores. Meer dan 80% van de Vlamingen was in 2018 tevreden over deze voorzieningen. Verder is iets meer dan driekwart van de Vlamingen tevreden over voorzieningen inzake gezondheid en openbaar groen. Ruim 70% is tevreden over de onderwijsvoorzieningen.

  Ook over kinderopvang en de voorzieningen voor jongeren is nog iets meer dan de helft van de bevolking tevreden. Alle andere voorzieningen scoren onder de helft. De tevredenheid over de staat van de voet-, fietspaden en wegen, alsook de opvang en begeleiding van armen ligt het laagst. Ongeveer een kwart van de Vlamingen is tevreden over deze aspecten.

  De tevredenheid over het openbaar vervoer en de staat van de wegen, fiets- en voetpaden is tussen 2007 en 2018 gedaald.  Ook de tevredenheid over de voorzieningen inzake cultuur en onderwijs, ouderenvoorzieningen en de begeleiding van werklozen ligt lager in 2018 dan in 2007. De tevredenheid over de kinderopvang, sportvoorzieningen en de huisvuilophaling is beperkt gestegen. 

 • Hoogopgeleiden minder tevreden met voorzieningen, behalve bij sport en cultuur

  Er doen zich geen grote verschillen in de tevredenheid over de bevraagde voorzieningen voor tussen mannen en vrouwen. De verschillen tussen de leeftijdsgroepen zijn ook beperkt.

  Het meest uitgesproken zijn de verschillen naar opleidingsniveau. De hoger opgeleiden zijn minder tevreden, met uitzondering voor de beoordeling van sport en cultuur Zo zien we een lagere tevredenheid bij hoger opgeleiden over het openbaar vervoer (tram en bus), ouderenvoorzieningen, openbaar groen en de staat van wegen, fiets- en voetpaden.

Bronnen

Statistiek Vlaanderen: SCV-survey

Publicatiedatum

12 februari 2019

Volgende update

september 2021

Meer cijfers

Contact

Vorige versies