Tewerkstelling in de toeristisch-recreatieve sector

 • Vlaamse toeristische sector goed voor bijna 200.000 jobs

  In 2019 was de toeristische sector in het Vlaamse Gewest goed voor 199.658 arbeidsplaatsen. Dat komt overeen met 6,5% van alle jobs in het gewest. Sinds 2008 is het aantal jobs jaar na jaar toegenomen. Enkel in 2011 was er sprake van een beperkte terugval.  

  Het aantal jobs in de toeristische sector steeg zowel bij de loontrekkenden als bij de zelfstandigen. In 2019 ging het om ruim 143.000 loontrekkenden en ruim 56.000 zelfstandigen. 

 • Bijna 6 op 10 van alle toeristische jobs te vinden in horeca

  In 2019 waren 46% van de jobs in de toeristische sector jobs in restaurants en cafés. De accommodatiesector was daarnaast goed voor 11%. De volledige horeca zorgde zo voor 57% van alle jobs in de toeristische sector. Dat komt overeen met bijna 114.000 arbeidsplaatsen. 

  Ook het personenvervoer is een belangrijke deelsector en was in 2019 goed voor ruim 33.000 jobs of ongeveer 17% van de toeristische tewerkstelling. Diensten voor cultuur, sport en recreatie leverden samen ongeveer 21% van de toeristische jobs. 

  De jobs in de overige deelsectoren, zoals de reisbureaus, de kleinhandel en de organisatie van congressen en beurzen en de accommodatie met betrekking tot tweede verblijven maken samen 5% uit van alle toeristische arbeidsplaatsen. 

 • Meer mannen dan vrouwen aan de slag in toeristische sector

  In de toeristische sector werken meer mannen dan vrouwen. In 2019 was bij de loontrekkenden 55% een man, bij de zelfstandigen 60%. Enkel in de accommodatiesector en in de reisbureaus werken meer vrouwen dan mannen.

  Er zijn relatief veel deeltijdse jobs in de toeristische sector: 1 op de 3 loontrekkenden werkte in 2019 deeltijds. Daarnaast oefende 1 op de 3 zelfstandigen in de toeristische sector de job uit in bijberoep.

 • Aandeel toeristische sector in totaal aantal jobs groter in Brussels Gewest dan in Vlaams Gewest

  Het totaal aantal jobs in de toeristische sector was in het Vlaamse Gewest in 2019 bijna 3 keer zo groot als in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest: bijna 200.000 jobs tegenover 67.000 jobs. Maar relatief gezien zijn er wel meer toeristische jobs in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. De toeristische sector maakt 9,0% van alle jobs uit in het Brusselse Gewest tegenover 6,4% van alle jobs in het Vlaamse Gewest. Vergelijkbare cijfers voor het Waalse Gewest zijn niet beschikbaar.

  In beide gewesten gaat het in de toeristische sector vooral om loontrekkende jobs. Het relatieve aandeel loontrekkenden binnen de toeristische tewerkstelling ligt in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (89%) hoger dan in het Vlaamse Gewest (72%).

Bronnen

RSZ: Verdeling van de arbeidsplaatsen naar plaats van tewerkstelling

RSVZ: Statistieken

Publicatiedatum

12 november 2020

Volgende update

november 2021

Meer cijfers

Contact

Vorige versies