Tewerkstelling in Vlaamse land- en tuinbouw

  • 48.453 personen aan het werk in de land- en tuinbouw

    In 2016 waren er volgens de landbouwenquête 48.453 personen regelmatig tewerkgesteld in de Vlaamse land- en tuinbouw. Omgerekend komt dat overeen met 39.315 voltijdse arbeidskrachten (van minstens 38 uur per week of 20 dagen per week).
    Het aantal voltijdse arbeidskrachten (VAK) is sinds 2001 gedaald met 33%. 

  • 43% van voltijdse arbeidskrachten aan de slag in gespecialiseerde veeteeltbedrijven

    Van alle voltijdse arbeidskrachten werkt 43% in gespecialiseerde veeteeltbedrijven (melk, rundvlees, gemengd rundvee, andere graasdieren, varkens, pluimvee en gemengde veeteelt). Daarnaast werkt 35% in gespecialiseerde tuinbouwbouwbedrijven (groenten, fruit, sierteelt en overige tuinbouw),12% in gespecialiseerde akkerbouwbedrijven en 11% in gemengde bedrijven. 

Bronnen

Departement Landbouw en Visserij: Cijfers en publicaties

Publicatiedatum

20 december 2018

Volgende update

juli 2021

Meer cijfers

Contact

Vorige versies