Tewerkstelling sport

 • Ruim 2.400 vestigingen in sportsector

  In 2018 waren er in de sportsector in totaal 2.402 vestigingen. Dat aantal is na een daling tussen 2010 en 2013 in de meest recente jaren weer gestegen.

  Het aantal vestigingen gaat er vooral op vooruit in de subsectoren die rechtstreeks aan sport te linken zijn zoals activiteiten van sportclubs, fitnesscentra en exploitatie van sportaccomodaties. Dit noemt men de kernproducten van de sport. In de sectoren die producten toeleveren aan de sportsector (zoals sportkleding en handel in sport –en recreatie-artikelen) is er wat het aantal vestigingen betreft sprake van een achteruitgang.

 • Tewerkstelling neemt toe tot iets meer dan 16.000 jobs

  In 2018 was de sportsector goed voor 16.031 arbeidsplaatsen. De cijfers schommelen wat, maar het aantal tewerkgestelden neemt in de meest recente jaren toch beperkt toe. 

  De toename van de tewerkstelling doet zich vooral voor bij de subsectoren die rechtstreeks gelinkt kunnen worden aan sport, de zogenaamde kernproducten.

 • Bijna 6 op 10 jobs bij de kernproducten betreft uitbating van sportaccommodaties

  73% van de jobs in de sportsector valt binnen de kernproducten van de sport. In deze groep heeft meer dan de helft van de tewerkstelling te maken met de uitbating van sportaccommodaties. Ook de activiteiten van sportclubs zorgen voor heel wat tewerkstelling. De fitnesscentra vervolledigen de top 3 van aantal arbeidsplaatsen binnen de kernproducten.

 • Bij toegeleverde producten situeert tewerkstelling zich vooral in handel

  Bij de toegeleverde producten die goed zijn voor 27% van de jobs in de sportsector, situeert de tewerkstelling zich vooral bij de detailhandel.

Bronnen

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ): Gedecentraliseerde statistiek

Definities

Sportsector: groep van bedrijven die een economische activiteit uitoefenen in een aantal vooraf bepaalde bedrijfstakken. Zie metadata voor de opsomming van de bedrijfstakken.

Publicatiedatum

29 augustus 2019

Volgende update

augustus 2020

Meer cijfers

Contact

Vorige versies