Tewerkstelling sport

 • Sportsector goed voor iets meer dan 16.000 jobs

  Eind 2018 was de sportsector in het Vlaamse Gewest goed voor 16.330 arbeidsplaatsen. Het aantal tewerkgestelden nam in tussen 2015 en 2018 beperkt toe. 

  De toename van de tewerkstelling deed zich vooral voor bij de subsectoren die rechtstreeks gelinkt kunnen worden aan sport,  zoals activiteiten van sportclubs, fitnesscentra en exploitatie van sportaccomodaties. Dit noemt men de kernproducten van de sport.

  De kernproducten zorgden in 2018 voor 73% van de totale tewerkstelling in de sportsector, de toegeleverde producten voor 27%. De toegeleverde producten zijn sectoren die producten toeleveren aan de sportsector, zoals sportkleding en handel in sport- en recreatie-artikelen.

 • Bijna 6 op 10 jobs bij kernproducten betreft uitbating van sportaccommodaties

  Bij de kernproducten van de sport had in 2018 56% van de tewerkstelling te maken met de uitbating van sportaccommodaties. Ook de activiteiten van sportclubs zorgen voor heel wat tewerkstelling. De fitnesscentra vervolledigen de top 3 van aantal arbeidsplaatsen binnen de kernproducten.

 • Bij toegeleverde producten situeert tewerkstelling zich vooral in handel

  Bij de toegeleverde producten situeert de tewerkstelling zich vooral bij de detailhandel. Deze deelsector was in 2018 goed voor 59% van het totaal aantal arbeidsplaatsen bij de toegeleverde producten.

 • Ruim 2.400 vestigingen in sportsector

  Eind 2018 waren er in de sportsector in totaal 2.446 vestigingen. Dat aantal is na een daling tussen 2010 en 2012 in de periode tot 2018 weer gestegen.

  Het aantal vestigingen ging er vooral op vooruit in de kernproducten van de sport. In de sectoren die producten toeleveren aan de sportsector is er sprake van een achteruitgang van het aantal vestigingen.

Bronnen

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ): Gedecentraliseerde statistiek

Definities

Sportsector: groep van bedrijven die een economische activiteit uitoefenen in een aantal vooraf bepaalde bedrijfstakken. Zie metadata voor de opsomming van de bedrijfstakken.

Publicatiedatum

1 december 2020

Volgende update

december 2021

Meer cijfers

Contact

Vorige versies