TIMSS- en PIRLS-scores

 • Stabiele score voor wiskunde, lichte daling voor wetenschappen in 4de leerjaar lager onderwijs

  Vlaamse leerlingen in het 4de leerjaar lager onderwijs haalden in 2015 een gemiddelde TIMSS-score van 546 punten voor wiskunde en van 512 punten voor wetenschappen.

  De leerlingen scoorden in 2015 iets lager dan in 2003, voor zowel wiskunde (-5 punten) als wetenschappen (-6 punten). Voor wiskunde is dit verschil echter niet significant, voor wetenschappen wel.

 • Grotere daling voor begrijpend lezen in 4de leerjaar lager onderwijs

  Vlaamse leerlingen in het 4de leerjaar lager onderwijs haalden in 2016 een gemiddelde PIRLS-score begrijpend lezen van 525 punten.

  In 2016 scoorden de leerlingen duidelijk lager dan in 2006 voor begrijpend lezen (-22 punten).

 • 1 op 10 leerlingen 4de leerjaar lager onderwijs haalt hoogste niveau wiskunde, aandeel bij wetenschappen lager

  Voor wiskunde haalde in 2015 10% van de leerlingen van het 4de leerjaar lager onderwijs het hoogste niveau, voor wetenschappen 3%. Voor deze domeinen is er geen duidelijke evolutie door de tijd.

  Leerlingen die op het laagste niveau presteren, maakten in 2015/2016 1% uit voor wiskunde en 4% voor wetenschappen. Voor wetenschappen stijgt door de jaren het aandeel leerlingen dat op het laagste niveau presteert.

 • 4% leerlingen 4de leerjaar lager onderwijs haalt hoogste niveau begrijpend lezen

  Voor begrijpend lezen haalde in 2016 4% van de leerlingen van het vierde leerjaar lager onderwijs het hoogste niveau. Voor begrijpend lezen is er een duidelijke evolutie door de tijd: het aandeel dat het hoogste niveau haalt, gaat in dalende lijn.

  Leerlingen die op het laagste niveau presteren, maken 3% uit voor begrijpend lezen. Voor begrijpend lezen stijgt door de jaren het aandeel leerlingen dat op het laagste niveau presteert.

 • Jongens iets beter voor wiskunde, meisjes iets beter voor begrijpend lezen

  Jongens uit het 4de leerjaar lager onderwijs scoren in Vlaanderen iets hoger dan meisjes voor wiskunde, even goed voor wetenschappen en iets lager voor begrijpend lezen.

  Naar thuistaal scoren leerlingen die thuis (bijna) altijd Nederlands spreken beter dan leerlingen die thuis (bijna) nooit Nederlands spreken. Dit geldt voor zowel wiskunde, wetenschappen als begrijpend lezen.

 • Vlaamse leerlingen toppers in Europa voor wiskunde

  Vlaamse leerlingen van het 4de leerjaar lager onderwijs doen het in Europees perspectief beter voor wiskunde dan voor wetenschappen en begrijpend lezen. In 2015 moeten ze voor wiskunde in de Europese Unie alleen leerlingen uit Noord-Ierland, Ierland en Engeland laten voorgaan. Voor wetenschappen en begrijpend lezen doen de Vlaamse leerlingen het in Europees perspectief minder goed.

Bronnen

International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA):

Definities

PIRLS: Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) is een internationaal vergelijkend onderzoek naar leerlingenprestaties in begrijpend lezen. Doelpopulatie van TIMSS en PIRLS is de leerlingen van het 4de leerjaar lager onderwijs. In TIMSS en PIRLS zijn er een vragenlijst voor de leerling en een vragenlijst voor de leraar.

TIMSS: Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) is een internationaal vergelijkend onderzoek naar leerlingenprestaties in wiskunde en wetenschappen.

Publicatiedatum

26 augustus 2019

Meer cijfers

Contact

Vorige versies