Toekomstverkenningen

Toekomstverkenningen             

Toekomstgericht beleid vereist het anticiperen op mogelijke, doch onzekere ontwikkelingen. Het nadenken over de lange termijn kan verschillende vormen aannemen. Toekomstverkenningen zijn een manier om dit systematisch te doen Aan beleidsgerichte toekomstverkenningen ligt een genuanceerd beeld van de toekomst ten grondslag. Het samen nadenken over de toekomst maakt die niet minder onzeker. Het geeft wel meer vertrouwen om te kunnen handelen vanuit een gemeenschappelijk perspectief. Bovendien krijgen de relevante actoren de mogelijkheid om met elkaar in dialoog te treden over de wenselijkheid van maatschappelijke ontwikkelingen over een lange termijn. Onzekerheid heeft niet enkel te maken met feitelijke verandering en het voorkomen van onverwachte gebeurtenissen. Onzekerheid heeft ook te maken met een verandering van verwachtingen, waarden en normen in de maatschappij (De Smedt, 2005 -  Pdf – 580 kB).

SVR ontwikkelt en ontsluit relevante toekomstverkenningen als bijdrage aan dit genuanceerd beeld van de toekomst: Visie 2050. Een langetermijnstrategie voor Vlaanderen In haar Visie 2050 (2016 Pdf – 3,33 MB)  toont de Vlaamse Regering het Vlaanderen dat ze wenst op lange termijn: een sterk, sociaal, open, veerkrachtig en internationaal Vlaanderen dat welvaart en welzijn creëert op een slimme, innovatieve en duurzame manier en waarin iedereen meetelt.

Heb je kennis van andere voorbeelden?Aarzel dan niet deze te mailen aan Peter De Smedt. Ook zouden we graag vernemen als u bepaalde toekomstverkenningen gebruikt, in welke context en waarvoor.