Uitheemse plantensoorten

  • 1 op 10 planten is uitheems

    Het aandeel uitheemse plantensoorten is sinds de jaren 1970 verdubbeld: van ongeveer 5% in 1972 tot ongeveer 10% in 2020. Het gaat om het aandeel uitheemse plantensoorten ten opzichte van het totaal aantal soorten per km². 
    De toename van internationaal transport zorgt voor een permanente aanvoer van nieuwe plantensoorten. Een deel daarvan slaagt erin zich te vestigen en breidt zich spontaan uit. Het ontsnappen van planten uit de horticultuur (bijvoorbeeld via het storten van tuinafval) vormt één van de belangrijkste introductiewegen voor uitheemse planten. 
    Sommige uitheemse soorten worden na verloop van tijd invasief. Dat wil zeggen dat zij zich zeer snel verspreiden en een explosieve groei vertonen. Ze kunnen daarmee de inheemse biodiversiteit verstoren. 

Bronnen

Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO): Aandeel uitheemse planten

Publicatiedatum

9 september 2021

Volgende update

september 2022

Meer cijfers

Contact

Vorige versies