Vakantieparticipatie

 • Bijna helft van bevolking ging op reis in 2020

  In 2020 maakte 49% van de inwoners in het Vlaamse Gewest minstens 1 reis met minstens 1 overnachting. Bij 34% van de inwoners ging het om een buitenlandse reis.

  Omwille van de COVID-19-crisis lag de vakantieparticipatie in 2020 veel lager dan in de voorgaande jaren. Van 2017 tot 2019 schommelde de algemene vakantieparticipatie rond 70% en steeg de buitenlandse vakantieparticipatie van 59% tot 65%. 

 • Vakantieparticipatie laagst bij laaggeschoolden en leden van huishoudens zonder werkenden

  Bij een aantal groepen ligt de vakantieparticipatie lager dan gemiddeld. In 2020 was dat het geval bij leden van huishoudens zonder werkenden (31%), laaggeschoolden (31%), alleenstaanden (35%) en 55-plussers (37%). Ook voor de buitenlandse reizen lag de participatie in deze groepen het laagst. De hoogste vakantieparticipatie is te zien bij hooggeschoolden, personen in huishoudens met 2 werkenden en personen in huishoudens met kinderen, zowel bij de algemene participatie als bij de buitenlandse reizen. 

 • Aanbeveling om niet te reizen doorslaggevend

  In 2020 gaf 58% van de inwoners aan dat ze niet gereisd hebben omwille van de aanbeveling (of verbod) van de overheid om niet te reizen. Daarnaast gaf ook ruim 30% aan dat ze niet op reis gingen omdat ze bezorgd waren om hun gezondheid. De impact van de COVID-19-maatregelen was dus voor velen de belangrijkste reden om niet te reizen. Beide redenen werden niet bevraagd in voorgaande jaren.   

  Verder stelde ruim 20% geen interesse te hebben in reizen en gaf 16% aan dat er financiële redenen waren om niet te reizen. Beide redenen werden in 2019 duidelijk vaker aangeduid: toen ging 40% niet op reis om financiële redenen en had 29% geen interesse.  

 • Vakantieparticipatie in Vlaams Gewest ligt tussen die van andere gewesten in

  Het aandeel personen dat in 2020 minstens 1 reis maakte lag in het Vlaamse Gewest op 49%. In het Waalse Gewest was de vakantieparticipatie lager (41%), in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest hoger (55%).   

  De vakantieparticipatie in de vorm van buitenlandse reizen ligt een stuk hoger in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (48%) dan in het Vlaamse Gewest (34%) en het Waalse Gewest (32%). 

Bronnen

Definities

Vakantieparticipatie:  het aandeel personen dat het afgelopen kalenderjaar minstens 1 reis maakte met minstens 1 overnachting. 

Publicatiedatum

21 december 2021

Volgende update

mei 2022

Meer cijfers

Contact

Vorige versies