VDAB-vacatures

 • VDAB ontving 51% meer vacatures in 2021 dan in 2020

  In 2021 ontving de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) in totaal 362.510 vacatures. Het gaat om rechtstreeks bij de VDAB gemelde vacatures in de normale economische circuits (zonder uitzendopdrachten). Het aantal ontvangen vacatures steeg met 51% ten opzichte van 2020.

  Het aantal ontvangen vacatures steeg in 2021 voor het eerst in de periode 2002-2021 boven de grens van 300.000. In de periode 2002-2003 lag het aantal ontvangen vacatures met iets meer dan 100.000 het laagst. Sinds 2014 stijgt het aantal ontvangen vacatures weer. Door de COVID-19-pandemie kende het aantal vacatures in 2020 echter opnieuw een afname om nadien in 2021 verder te stijgen.

 • Aantal vacatures voor hooggeschoolden stijgt sterkst

  In 2021 ontving de VDAB 150.454 vacatures zonder specifieke studievereiste of met een vereiste van maximaal 2de graad secundair onderwijs. Dat aantal nam met 107% toe ten opzichte van 2013. Tussen 2013 en 2021 nam het aandeel vacatures zonder specifieke studievereiste of maximaal 2de graad secundair onderwijs in het totaal aantal vacatures af van 47% tot 42%.

  De VDAB ontving in 2021 71.989 vacatures voor middengeschoolden. Het gaat om vacatures die een diploma of getuigschrift van het secundair onderwijs vereisen. Dat aantal steeg tussen 2013 en 2020 met 128%. Het aandeel vacatures gericht op middengeschoolden in het totaal aantal vacatures stabiliseerde in 2021 op 20%.

  De vacatures voor hooggeschoolden (minimaal hoger beroepsonderwijs) stegen het sterkst tussen 2013 en 2021 (+183%) en klokten af op 140.067 vacatures in 2021. Het aandeel vacatures voor hooggeschoolden in het totaal aantal vacatures nam toe van 32% in 2013 tot 39% in 2021.

 • Meeste vacatures in sector van zakelijke dienstverlening

  In 2021 kwamen ruim de helft van de door de VDAB ontvangen vacatures uit 4 sectoren: zakelijke dienstverlening (19%), groot- en kleinhandel (13%), maatschappelijke dienstverlening (12%) en onderwijs (10%). Samen waren die sectoren goed voor bijna 195.000 vacatures. Ook in 2013 kwam 55% van de vacatures uit die 4 sectoren.

  Tussen 2013 en 2021 steeg het aantal gemelde vacatures in alle sectoren. Hoge groeicijfers zijn er voornamelijk voor overwegend kleinere sectoren zoals de primaire sector (+462%), metaal (+415%) en energie, water en afvalverwerking (+399%).

 • Meeste vacatures voor administratieve en dienstverlenende beroepen

  In 2021 had 55% van de ontvangen vacatures betrekking op 4 hoofdberoepsgroepen: de administratieve beroepen (15%), de dienstverlenende beroepen (14%), het horeca-, handels- en verkooppersoneel (14%) en de industriële beroepen en ambachten (13%). Ook in 2013 maakte die hoofdberoepsgroepen de top 4 uit.

  Er werden in 2021 in vergelijking met 2013 in alle hoofdberoepsgroepen meer vacatures aan de VDAB gemeld. De land-, tuin- en bosbouw- en visserijberoepen (+460%) en de transport- en logistieke beroepen (+200%) tekenden de hoogste groeicijfers op.

 • Meeste vacatures in provincie Antwerpen

  In 2021 was 28% van de door de VDAB ontvangen vacatures afkomstig van een bedrijf of werkgever in de provincie Antwerpen. In de provincie Limburg waren er het minste aantal vacatures (11%).

  Tussen 2013 en 2021 kende West-Vlaanderen de grootste aangroei (+174%) van vacatures en Vlaams-Brabant de laagste aangroei (+77%).

Bronnen

VDAB: Arvastat

Definities

Normale economische circuits (zonder uitzendopdrachten): omvatten jobs met een contract voor onbepaalde of lange duur (exclusief jobs als zelfstandige), jobs met combinatie van werken en leren (startbanen, invoegbedrijven, middenstandsopleiding, ondernemingsopleiding, instapstages, vervanging in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (voorheen brugpensioen)) en jobs met een arbeidsovereenkomst voor korte duur (exclusief uitzendopdrachten en studentenjobs).

Publicatiedatum

11 januari 2022

Volgende update

januari 2023

Meer cijfers

Contact

Vorige versies