Veiligheidsgevoelens en mijdgedrag

 • Helft Vlamingen voelt zich nooit onveilig in zijn buurt

  In 2015 gaf 53% van de Vlamingen aan dat ze zich nooit onveilig voelen in de buurt waarin ze wonen. Daarnaast voelde 30% zich zelden onveilig, terwijl iets minder dan een vijfde zich soms/altijd onveilig voelde. Tussen 2011 en 2015 zien we geen grote verschuivingen in de mate waarin men zich veilig voelt in zijn of haar buurt.

 • 1 op 5 Vlamingen mijdt bepaalde plekken in zijn gemeente

  Of men al dan niet bepaalde plekken mijdt zegt ook iets over de mate waarin men zich veilig voelt in zijn of haar gemeente. In 2015 gaf 64% van de Vlamingen aan nooit bepaalde plekken in zijn of haar gemeente te mijden omwille van onveiligheid, 18% doet dat zelden. Daartegenover staat dat 18% soms tot altijd bepaalde plekken mijdt. Tussen 2011 en2015 zijn er op dit vlak geen grote verschuivingen.  

 • Ouderen en mannen voelen zich veiliger

  Mannen voelen zich veiliger dan vrouwen. Zo geeft 62% van de mannen aan zich nooit onveilig te voelen in zijn buurt, bij vrouwen is dat 44%. Verder geeft 75% van de mannen aan nooit bepaalde plekken te vermijden, bij vrouwen ligt dat aandeel op 54%.
  60-plussers voelen zich veiliger dan de andere leeftijdsgroepen. Binnen deze groep geeft men vaker aan dat men zich nooit onveilig voelt in zijn of haar buurt. Ook wat het mijden van sommige plaatsen betreft, geven 60-plussers vaker aan dat men nooit bepaalde plekken gaat vermijden.
  Wat opleidingsniveau betreft, zijn er verschillen bij het zich onveilig voelen in de buurt. Zo geeft 57% van de laaggeschoolden aan zich nooit onveilig te voelen, terwijl dit bij de andere opleidingsniveaus ongeveer 50% is. 

 • In grootsteden voelen inwoners zich minder veilig

  De inwoners van grootsteden voelen zich vaker onveilig. Het aandeel dat zich nooit onveilig voelt, ligt er lager dan in de andere groepen van gemeenten. In de grootsteden geeft 39% aan zich nooit onveilig te voelen in zijn of haar buurt. Bij de andere groepen gemeenten ligt dit aandeel telkens hoger dan 50%.
  Inwoners van groot- en centrumsteden mijden ook frequenter bepaalde plekken mijden in stad. 42% van de inwoners van grootsteden en 44% van de centrumsteden geven aan dit nooit te doen. Op het platteland geeft 77% aan dat men nooit bepaalde plekken mijdt door onveiligheid.

Bronnen

Statistiek Vlaanderen: SCV-survey

Publicatiedatum

20 december 2018

Volgende update

maart 2021

Meer cijfers

Contact

Vorige versies